คนที่ชอบมองว่าผู้หญิงต่ำต้อยกว่า ต้องปฏิบัติตนอย่างไร


คนที่ชอบมองว่าผู้หญิงต่ำต้อยกว่า ต้องปฏิบัติตนอย่างไร


เราจะสามารถสละตัวมิจฉาที่ว่า "ผู้หญิงทำให้ภูมิเราต่ำลง" จะต้องเจริญสัมมาทิฏฐิตัวไหน?


  เราจะต้องมีตัว "ยอม" ยอมความจริงที่ว่า เราไม่สามารถ "ดีพร้อม" เราไปหลงตัวเองว่าดีพร้อม


  ดีแล้วมิจฉา เราจะปวดหัวมาก 


  ดีแล้วมิจฉาจะแย่กว่าที่เป็นมิจฉาเลย เพราะว่าหลงว่าตัวเองดี แต่ถ้าเป็นมิจฉาก็จะชัดเจนว่าเราเป็นมิจฉา จะต้องรีบแก้ไข แต่ถ้าเราหลงว่าดีจะเป็นมิจฉา แล้วเขายังมาหลงว่าดีอยู่นั่นแหละ ไม่ต้องแก้ไขอะไร ฉะนั้น ก็ไม่มีทาง เขาจะไม่สามารถยอมรับว่าเขาผิดได้


  คนเราทำดีแล้วหลงดี ปวดหัวที่สุด แล้วดีนั่นแหละจะทำลายเรา เพราะกลายเป็นดีมิจฉา จะมาทำลายเรา


  นี่แหละ สะสมมาหลายชาติ


  วิธีที่แฟนจะหาวิธีแก้ไขปัญหานี้คือ ให้มองเขาว่าเป็นหมาตัวหนึ่ง เวลาจะใช้ก็เอามาใช้ เวลาใช้แล้วก็จบ พอเสร็จแล้วก็จบ


^_^  ..._/_...  ^_^ 
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา


อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต

6,421จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย