โลกผวา


อาหาร​ อารมณ์​ อากาศ​ เป็นพิษ​ โควิตไวรัส​ ซึ่งไวรัสหลายล้านชนิดที่มีอยู่ในธรรมชาติ​ทั่วไป​ ไม่ใช่เกิดจากใคร​ หรือใครนำมา​ เพียงแต่รอให้ผลใส่ร้ายลงโทษ​ ก็อุบัติให้ผลกับผู้ที่รู้ไม่ทันจะคิดดับๆ​ ก็โดนใส่ร้ายลงโทษให้ทุกข์​ ฉิบหาย​ เดือดร้อน

จากความยึดถือใส่ร้ายกันไปทั่วหน้า​ เพียงรู้ทันจะคิดดับๆ​ ก็ใส่ดีผ่องใสหายได้ทุกโรค​ ไม่ทุกข์กังวลอะไร​ ทุกเรื่องพิสูจน์ได้​ ต้นเหตุอยู่ที่ความคิด​ คิดใส่ดีก็ได้ดี​ คิดใส่ร้ายก็โดนใส่ร้ายลงโทษให้ทุกข์​ ฉิบหาย​ เดือดร้อนแน่นอน

จากสายสืบนิสัยศาสตร์   

ที่มา : สายสืบนิสัยศาสตร์​

6,501จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย