ชีวิตอดีตที่ผ่านมาเราควรทำเช่นไร


ชีวิตอดีตที่ผ่านมาเราควรทำเช่นไร

"ชีวิตที่ผ่านมาก็ลองทำมาหลายเรื่องแล้วครับ..สิ่งที่ตอบกลับมาจะเป็นยังไง ผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นผลกรรมที่ติดตามมา ที่เราจะต้องรับวิบากกรรม ก็ได้ครับ?"

สิ่งที่เราพูดมานี้ก็ถูก แต่คิดผิด อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ เป็นอุทธาหรณ์ให้เราจะได้ใช้ในตอนใหม่ได้ ในตอนต่อไป คือ สิ่งที่ผ่านมาอย่าเก็บไว้ปล่อยไปเฉยๆ ควรจะเก็บไว้เป็นอุทธาหรณ์ สิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาให้ทำดังนี้

๑. เก็บสิ่งอดีตไว้ให้เป็นปัญญา

๒. เก็บสิ่งอดีตไว้ให้เป็นความรู้

๓. เก็บสิ่งอดีตไว้เป็นอุทธาหรณ์ คือ เป็นคติเตือนใจว่าอย่าไปทำอีกมันจะเกิดผลอย่างไร

เก็บไว้เป็นความรู้กับเก็บไว้เป็นปัญญา มันแตกต่างกันตรงไหน?

ยกตัวอย่างเช่น เก็บไว้เป็นความรู้เช่นแค่เรารู้ว่าผัดกับข้าวอร่อย แต่ถ้าเป็นปัญญานั้น สิ่งเหล่านั้นเขาสอนวิธีให้ความคิดกับเรายังไง? เช่น ถ้าเป็นความรู้ ให้รู้ว่าเราจะต้องใส่อะไรบ้างเพื่อให้เกิดความอร่อย แต่ทั้งๆ ใส่เครื่องปรุงเท่ากัน แต่ทำไมอีกคนหนึ่งทำเท่ากันแต่อาหารของเขาคนนั้นเขาอร่อย ปรากฏว่าคนนั้นเขาทำด้วยใจ ใจเขารัก ใจเขาห่วงใย ใจเขาจริงใจ ใจเขาไม่มักง่าย คนนี้ไม่ได้ทำด้วยใจมักจะมักง่าย ดังจะเห็นได้ว่า ทั้งๆสูตรทำอาหารเดียวกัน แต่ขาดปัญญา

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,435จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย