ปฏิบัติธรรมไปทำไม?


ปฏิบัติธรรมไปทำไม?

การปฏิบัติธรรม ปฏิบัติไปทำไม? ปฏิบัติเพื่ออะไร? ทำไมจึงต้องปฏิบัติด้วย? ปฏิบัติแล้วได้อะไร?

การปฏิบัติธรรมไปทำไม? คือ ขอย้อนถามกลับว่า แล้วเรากินข้าวไปทำไม กินข้าวเพื่ออะไร ทำไมจึงต้องกินข้าว กินข้าวแล้วได้อะไร กินข้าวเพื่อดำรงร่างกายอินทรีย์ นี่แหละ การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน

เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร? คือ เพื่อให้กับจิตวิญญาณ ความคิด หรือทางจิตให้ถูกต้อง คือ ทางนามให้แข็งแรง ถ้าไม่มีธรรมะ ก็เปรียบเสมือนไม่มีสารอาหาร เราก็อ่อนแอ

เพื่อให้เราได้ดำรงอยู่ได้ เพื่อให้จิตวิญญาณแข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะได้ทำงาน ที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ การงาน ธุรกิจ หรือใช้ชีวิตแข็งแรง คุ้มค่า ไม่เสียชาติเกิด ไม่เสียเวลาชีวิต ถ้าเราเกิดมามีเวลา ๖๐ ปี ถ้าเราไม่ทำก็เสียเวลาไปฟรีๆ

ทำไมต้องปฏิบัติธรรมด้วย? คือ ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะกลายเป็นคนอ่อน เช่น ร่างกายหรืออินทรีย์ของเราต้องกินข้าว ถ้าเราไม่ได้กินข้าวเราก็ไม่แข็งแรงอ่อนแอ เราไม่ได้ออกกำลังกายเราก็จะไม่แข็งแรง จิตใจก็เช่นเดียวกัน ถ้าจิตใจไม่มีธรรมะ ไม่มีข้อคิด จิตใจของเราก็ตื้นเขิน ความคิดที่ไม่ดี ที่ไม่ถูก ยิ่งจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าวด้วยแล้ว ถ้าคิดไม่ถูกก็จะทำให้ร่างกายไปปฏิบัติผิดอยู่เรื่อย ถ้าไม่มีข้อนี้ก็จะหาเรื่องให้ทุกข์

ปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไร? คือ ถ้าสิ่งที่ถูกต้องในธรรม คือ ความเข้มแข็ง แข็งแรง ถูกต้องไม่หลงทาง ชีวิตก็ไม่สิ้นเปลือง ชีวิตก็มีความสุขมากกว่าทุกข์

คุณไม่ทำชีวิตคุณเดือดร้อน ถ้าคุณเข้าใจทำชีวิตคุณไม่หลงทาง

ถ้าคุณปฏิบัติธรรมชีวิตคุณจะเข้มแข็ง แข็งแรง ไม่หลงทาง พบสุขมากกว่าทุกข์ สิ่งวุ่นวายเดือดร้อนจะลดลง

ถ้าตอนนี้คุณเดือดร้อน วุ่นวายคุณต้องมาดูแล้วว่า คุณปฏิบัติตรงนี้ไหม? ถ้าตรงนี้ขาดคุณก็ต้องเป็นอย่างนี้

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,418จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย