สมาธิเป็นได้ทั้งสัมมา และมิจฉา


สมาธิเป็นได้ทั้งสัมมา และมิจฉา

ถามว่า สมาธิสำหรับชาวพุทธ คือ...สมาธิที่เป็นไปเพื่อปัญญา สมาธิแบบนี้ หายไปไหนครับ ? แท็กศาสนาพุทธ แต่ไม่กล่าวถึง "สมาธิแบบพุทธ" "สัมมาสมาธิ" หายไปไหนครับ ?

ตอบว่า กรุณาอย่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมาธิ

คุณทำบาปก็ต้องมีสมาธิ ทุกอย่างมีสมาธิหมด แต่คุณจะเอาสมาธิไปใช้ทางไหน? จะเรียนหนังสือ ก็ต้องมีสมาธิเพื่อความต่อเนื่องในสิ่งที่เรียนเพื่อให้เกิดปัญญา

เช่น หมอบางคนที่เคยหั่นเมีย เขามีสมาธิที่ดีมาก ไม่อย่างนั้นหั่นศพเมียไม่ได้

มือปืนต้องมีสมาธิมาก ไม่งั้นยิงไปไม่แม่น

นี่แหละ สมาธิจะต้องไปใช้กับอะไร? ฉะนั้น ไม่จำกัดว่าคนดีถึงมีสมาธิ คนไม่ดีก็มีสมาธิได้ ฉะนั้น สมาธิเป็นกลางๆ เหมือนกับมีด ๑ เล่ม คุณจะเอาไปใช้ทำอะไร? เอาไปปลอกผลไม้ถวายพระก็ได้ เป็นสัมมาสมาธิ แต่ถ้าเอามีดเล่มนั้นไปฆ่าคนก็เป็นมิจฉาสมาธิ

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,407

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย