สมาธินิ่ง สมาธิต่อเนื่อง สมาธิเคลื่อนไหว


สมาธินิ่ง สมาธิต่อเนื่อง สมาธิเคลื่อนไหว

สมาธิเคลื่อนไหว เหมือนกับ โซ่รถมอเตอร์ไซค์ ต่อเนื่อง แต่สมาธิตัวที่ ๓ คือ มันเร็วหรือช้า หมุนวนไปอีกรอบแล้ว มอเตอร์ไซค์เราเข้าเกียร์ ๔ รถจะเร็ว โซ่รถรอบจะหมุนเร็ว ต่อเนื่อง มันจะเร็วหรือช้า ก็ต้องมีสมาธิทั้งนั้น เราต้องแยกเป็นส่วนๆ จึงจะชัดเจน ถ้าเราเอาไปปน เราจะมองไม่ออก

ต่อเนื่องก็ส่วนต่อเนื่อง โซ่รถแต่ละข้อต้องติดกัน

แต่รอบแต่ละรอบมันจะไว ถ้าเราเข้าเกียร์ ๑ ก็จะช้า แต่ถ้าเข้าเกียร์ ๔ ก็จะเร็ว

ยกตัวอย่าง ความคิดก็เหมือนกับขับรถมอเตอร์ไซค์ ถ้าเราเข้าเกียร์ ๑ ก็จะคิดช้า แต่ถ้าเราเข้าเกียร์ ๔ แล้วเราคิดไว แต่ถ้าขาดสมาธิ เราก็ขาดตอนทันที

ต่อเนื่องก็คือ โซ่แต่ละข้อต้องติดกัน ถ้าข้อหลอม ไม่ติดต่อกัน รถก็ไปเร็วไม่ได้ เข้าเกียร์ ๔ ไม่ได้

ถ้าเป็นสมาธิข้อที่ ๑ นิ่ง ก็คือ อยู่ในความเคลื่อนไหวแห่งความนิ่ง ยกตัวอย่าง ถ้าเราเอาขาตั้งลงแล้วยกมอเตอร์ไซค์ขึ้น ล้อรถลอยขึ้น แล้วเราบิดคันเร่ง ล้อหมุนเร็ว แต่รถไปไหนไม่ได้ แต่ล้อก็ปั่นให้เราดู แต่ตัวรถไม่เคลื่อนที่ไป

เราเข้าสู่สมาธิที่ ๑ นิ่ง แต่ก็เคลื่อนไหวไปตามปกติของเขา

ยกตัวอย่าง เรานิ่ง แต่เราไม่หายใจจะได้หรือเปล่า? ก็ไม่ได้ เห็นหรือยัง ก็ต้องไปตามปกติของร่างกาย เลือดอยู่ดีๆ ไม่สูบฉีดได้ไหม? ก็ไม่ได้

สมาธิข้อที่ ๑-๒-๓ สามารถเข้าฌานได้หมด ฌาน ก็คือ เข้าสู่คำว่า "มีความรู้สึกว่าสมาธิตรงนั้น" เขาเรียกว่า "ฌาน" คนทั่วไปไปแปลให้รู้สึกขลังเท่านั้นเอง

แล้วฌาน ๑-๒-๓-๔ เป็นเช่นไร?

ก็ขึ้นอยู่กับความละเอียด ปราณีตของฌาน

ยกตัวอย่างเช่น ลมพัดมา ถ้าเราอยู่ในฌานที่ ๑ เราก็ไม่รู้เรื่อง ลมพัดมาก็พัดไป แต่พอยู่ระดับฌานที่ ๓-๔ ลมพัดมานิดเดียวเราก็รู้ ลมอ่อนๆ ก็รู้ ประสบความปราณีตได้ เกิดความละเอียด

เอกัคคตารมณ์ ก็คือ มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว เช่น เวลานี้เราสนใจลม นี่แหละเป็นหนึ่งเดียว แต่ถ้าเวลานี้เราสนใจเสียง เราก็ต้องตั้งใจฟังเสียง มีอารมณ์อยู่กับเสียงหนึ่งเดียว ถ้าหลายๆ อย่างก็ไม่ใช่เอกัคคตา

หนึ่งเดียว แต่ละขั้นเราก็ไปเรียงเอาว่าจะละเอียดขนาดไหน

ละเอียดขนาดที่ว่า จอมยุทธ์เขาถูกปามืดมาทางข้างหลังยังรับมืดได้เลย แม้แต่เข็มเล็กนิดเดียวปามาก็ยังได้ยิน ก็ต้องฝึกถึงขนาดนั้น แม้แต่ปัจจุบันก็ยังมี ตามละครสัตว์ เขาหมุน แล้วก็มีอีกคนหนึ่งปามืดผ่านสิ่งที่เขาหมุนไม่พลาดเป้าเลย สิ่งเหล่านี้เป็นอาการปกติของธรรมชาติ

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,438จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย