ปฏิบัติกรรมฐานสามารถแก้ไข


หากการปฏิบัติกรรมฐานสามารถแก้ไขให้ผลกรรมเบาบางลงได้ ท่านคิดว่าจะทำให้คนในสังคมกลัว หรือกล้าที่จะทำอกุศลกรรมมากขึ้น?

ไม่ได้ทำให้คนกลัว แต่ทำให้คนสำนึก ส่วนขั้นตอนการกลัวเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำนึก เป้าหมายใหญ่ให้สำนึกในสิ่งที่ถูก

ถ้าหากว่ากรรมแก้ไขได้ ก็จะทำให้คนที่ทำบาปนั้นหมั่นทำบาปเรื่อยๆ ไหม?

เราเข้าใจคำว่า "แก้" ไหม? เราอย่าไปเข้าใจคำนี้ผิด

คำว่า "แก้" ในที่นี้หมายถึงเราไม่ได้ไปทำเขาใช่ไหม?

ก็ตอบว่าเราได้ "ทำ" เขา

การแก้กรรมอดีตไม่มีทาง "เบา"

สมมติว่า เราทำผิด ๕๐ เปอร์เซ็นต์ แต่สำคัญอยู่ที่ ๕๐% เขาจะเอาคืนเราหรือเปล่า ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้ทำกรรมาเบาหรือหนัก แต่เจ้ากรรมเขาจะเอาคืนเราหรือเปล่า? นั่นคือ "อโหสิ"

เราจะต้องทำยังไงก็ได้ เพื่อให้เขาอโหสิกรรมให้แก่เรา แต่กรรมนั้นยังอยู่

แต่ถ้าหากว่าเจ้ากรรมเขาอโหสิให้เราแล้วล่ะ?

กรรมที่เราได้ทำนั้นถือว่า "ไม่มี" หมายความว่า กรรมนายคืนสู่ธรรม ต่างคนต่างหมดมลทิน

กรรมของเขาเขาเปลี่ยนแปลงไหม? ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง ไปทำเหตุนั้นอีก คุณก็ต้องโดนอีก นี่คือไม่ได้แก้กรรม

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,404จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย