ออกจากผลแห่งวิบาก


ออกจากผลแห่งวิบาก

ใช้คำว่า "ดับกรรม" ก็ไม่ได้ "สิ้นกรรม" ก็ไม่ได้นะ ท่านเรียกว่า "ออกจากผลแห่งวิบาก" แต่ยังมีกรรมอยู่ กรรมก็คือความประพฤติ การกระทำ แสดงออกด้วย กาย วาจา ใจ

มีคนแย้งถามว่า แล้วพระอรหันต์ไม่มีความคิดเหรอ?

พระอรหันต์ก็ยังต้องมีความคิด มีการพูดจา มีการเดินไปเดินมา ทำโน้นทำนี่ นี่แหละ พระอรหันต์ยังมีกรรมอยู่

นี่แหละ คนทั่วไปไม่ศึกษา

สรุป พระอรหันต์ท่านมีกรรม แต่ท่านดูแล บริหารวิบากกรรมได้ เช่น วิบากทางนี้ไม่ดี ท่านก็ไม่ทำ

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,404จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย