การตัดต้นโพธิ์


การตัดต้นโพธิ์

การตัดต้นโพธิ์ ทำไมคนโบราณถือว่าห้ามตัดต้นโพธิ์ไม่งั้นจะเกิดอาถรรพ์ เคยเกิดเหตุการณ์หลายต่อหลายเหตุการณ์มาแล้ว เจ้าอาวาสหรือพระลูกวัดไปตัดต้นโพธิ์แล้วมีอันเป็นไป เจ็บป่วยบ้าง สุขภาพไม่ดีบ้าง ตายบ้าง เช่น

เจ้าอาวาสวัดหนึ่งไปตัดต้นโพธิ์แล้วเป็นผีบ้า อีกไม่นานก็มรณภาพ และ

อีกวัดหนึ่งไปตัดแค่กิ่งต้นโพธิ์เอง อยู่ดีๆ เลือดก็ออกจากก้น ไปขอขมาที่ต้นโพธิ์แล้วก็หายโดยไม่ไปหาหมอ

และอีกกรณีหนึ่งเป็นพระลูกวัดไปตัดกิ่งต้นโพธิ์ อยู่ดีๆ ก็เจ็บป่วยขึ้นมาหาสาเหตุไม่เจอ

อีกกรณีหนึ่ง เป็นพระลูกวัด ไปตัดต้นโพธิ์แบบว่าถอนออกเลย เป็นต้นโพธิ์ต้นใหญ่ อยู่ดีๆ ก็เกิดปัญหากับชีวิตของตนเองในผ้าเหลือง เกือบเอาตัวไม่รอด เกือบต้องติดคุกติดตาราง

อีกกรณีหนึ่ง ไปตัดกิ่งโพธิ์แล้ว แขนยกมือไม่ได้ เป็นต้น

เนื่องจากว่า ต้นโพธิ์ หรือคำเมืองว่า ไม้สรี๋ เป็นสัญลักษณ์ อนุสสติระลึกถึงพระพุทธเจ้า เพราะว่า เมื่อเราเห็นต้นโพธิ์ก็จะระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์

ทำไมต้นโพธิ์จึงศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งโดยธรรมที่มีความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรม

ยกตัวอย่างเช่น ต้นมะม่วงทำไมถึงเปรี้ยวหรือหวาน ทำไมไม่ขม แต่ทำไมต้นบอระเพ็ดต้องขม เป็นเพราะในธรรมจัดสรรมาเช่นนี้

เช่นเดียวกันกับต้นโพธิ์ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มักจะมีรุกขเทวดาอาศัยอยู่

ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น มดที่อยู่ตามต้นโพธิ์

ต้นโพธิ์มีมดอยู่มั้ย แล้วอยู่ดีๆ เราไปขุดรากถอนต้นโพธิ์ออก มดจะโกรธเรามั้ย ก็จะโกรธเรา ก่อนที่เราจะตัดต้นโพธิ์ ทำไมเราต้องจุดธูปต้องบอกกล่าวขอขมาก่อน

แล้วมดจะรู้มั้ยว่าเราจุดธุปขอขมาต่อเขา โดยธรรมรู้หรือไม่ โดยธรรมแล้วมดรับรู้ แต่ถ้าโดยรูป สภาพกายภาพแล้วมดไม่รู้

มดจะรู้ในธรรมได้อย่างไร มดต้องอยู่ในธรรม เป็นหนึ่งเดียวกับธรรม มดถ้าไม่มีธรรมเดินอยู่ไม่ได้ โดยปรมัตถ์แล้ว เชื่อมโยงกันหมด เพราะเป็นหนึ่งเดียวในธรรมหมด

มดเดินมา พอเราไปแตะตรงนี้ ทำไมมดจึงต้องถอย ทำไมมดรู้ มดมีสัญชาตญาณว่า ถ้าเดินไปโดนบี้แน่ๆ กูต้องถอย

สมมติว่าเราไปแหย่ผึ้ง แต่ทำไมผึ้งต้องมาต่อยเรา เพราะเป็นสัญชาตญาณป้องกันตัวของผึ้ง แม้แต่งู พอเราไปทำร้ายงู จนงูจนมุมก็จะฉกเรา ถ้าไม่จนมุมก็ต่างคนต่างไป

ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ สังคมสันติ เพราะสังคมสมัยนี้ขาดการเชื่อกัน เพราะเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในธรรมเหมือนกัน เป็นเช่นเดียวกัน ถ้าเรายอมรับเป็นหนึ่งในธรรมเดียวกัน เราก็จะเอื้อเกื้อกันได้

ตัวดำมาก กูตัวขาว มีอคติว่าดำไม่ดี ถูกปลูกฝังอยู่ในหัวสมองของเรา คนดำคบไม่ได้ ก็จะเกิดความยุ่งละ เกิดอาถรรพ์แน่นอน เพราะถูกกดดัน เราก็ต้องสู้

ฉะนั้น ใครที่จะทำพิธีถอนต้นโพธิ์ ควรกระทำด้วยวิธีการแห่งความกตัญญู ดังนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพิธีถอนต้นโพธิ์ ดังนี้

๑. จีวรที่ใช้แล้ว
๒. บาตรน้ำมนต์
๓. ข้าวสาร

ผู้มีสิทธิ์ในต้นโพธิ์ เช่น เจ้าอาวาส เจ้าบ้าน ให้จุดธูปบอกกล่าวพระพุทธเจ้า บอกถึงเหตุผลที่เราต้องถอนต้นโพธิ์นี้ออกจากที่นั้น แล้วคืนสู่ธรรม หรือย้ายไปปลูกที่อื่น

ต่อจากนั้นเราไปที่ต้นโพธิ์ ให้เรานำผ้าจีวรผืนเก่าที่ใช้แล้ว เพราะจีวรนั้นจะมีบารมี เพราะได้ปฏิบัติธรรมแล้ว แต่ถ้าเป็นจีวรผืนใหม่จะไม่มีบารมี เพราะยังไม่ได้บำเพ็ญ

ให้เราผ้าจีวรผืนนั้นไปห่มที่ต้นโพธิ์นั้น แล้วจุดธูป ๙ ดอก บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นโพธิ์นั้นว่า

"สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา พลังต่างๆ ที่สถิตอยู่ในต้นโพธิ์ ขอบารมีแห่งพระพุทธองค์ ของพลังต่างๆ นี้จงมาอยู่ในผ้าจีวรผืนนี้ เพื่อคืนสู่ธรรม"

ต่อจากนั้น ก็ให้เอาบาตรน้ำมนต์ ประพรมลงที่จีวร แล้วเอาข้าวสารประมาณ ๑ ลิตร โปรยรอบข้างๆ ต้นโพธิ์นี้ ขอพลังต่างๆ จงรับอาหารอันเป็นทิพย์นี้

ต่อจากนั้นก็ให้ผู้มีหน้าที่ขุดถอนต้นโพธิ์นี้ออกมาเลย แล้วถอนผ้าจีวรออก แล้วเราก็นำจีวรผืนนี้เอาไปลอยน้ำคืนสู่ธรรม

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

10,306จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย