ความสามารถต่างระดับ


พูด ทำ คิด ไม่ดี ก็จะไม่มีใครเลี้ยง ต้องเที่ยวหลอก โกง ฆ่า เขากิน ทั้งชีวิตก็มืดมน ร้อนรนข้ามชาติไปเกิดเป็นปรสิต


ถ้ารู้ทันจะคิดหนอๆ ก็มีความดีเพียงพอที่จะเลี้ยงใครก็ได้ให้มีความสุข ฉลาด อยู่รอดพ้นภัย ได้เป็นอัจฉริยะ


จากสายสืบนิสัยศาสตร์
   

6,613จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย