ความเข้าใจผิด


ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน บางครั้งก็ไม่ผิดกฎหมาย เช่น ฆ่าสัตว์ ดื่มสุรา เล่นการพนัน แต่กลับผิดกฎแห่งการกระทำ ริษยา เพ่งโทษผู้อื่น ต้องเดือดร้อนตกนรกแน่นนอน

บางครั้งไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน แต่ก็โดนตามเล่นงานจะเอาผิดให้ได้ นี่แหละเกิดจากความโง่เขลายึดถือแบบรู้ไม่ทัน

จะคิดหนอๆ ก็ไม่ต้องเดือดร้อนเลยสักเรื่อง

จากสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์   

6,403จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย