5 กำกับ


๕ กำกับ
๑. สติกำกับ
๒. ปณิธานกำกับ
๓. คำสั่งสอนครูบาอาจารย์กำกับ
๔. สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำกับ
๕. ฟ้ากำกับ (กรรม ธรรมชาติ ธรรม)
   

6,410จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย