(บุญด่วน!!ต้องการเจ้าภาพ..)กุลบุตร,ยากไร้ไม่มีเจ้าภาพ ๒ กองฯ...# ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทบวชพระกัมมัฏฐาน ๒ รูป *ไม่ลาสิกขา*

 พระมหาฯชินวํโส    10 มี.ค. 2567

(มหากุศลบุญใหญ่เร่งด่วน!!ต้องการผู้มีจิตเมตตารับเป็นเจ้าภาพอุปถัมป์.)
กุลบุตร,ยากไร้ไม่มีเจ้าภาพ ๒ กองฯ...
# ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทบวชพระกัมมัฏฐาน ๒ รูป *ไม่ลาสิกขา*
**ด้วยมีกุลบุตร,ยากจนแต่มีใจประกอบด้วยศรัทธามุ่งมั่นฝากตัวเพื่ออุปสมบท จำนวน ๒ ท่าน (ตรวจประวัติอาญชญากรรมแล้ว)ได้รับการกำหนดพิจารณาให้มีคุณสมบัติผ่านเพื่อกระทำการอุปสมบทได้โดยมีกำหนดจะเข้าอุปสมบทพร้อมกับหมู่คณะรูปอื่นๆ(หากมีเจ้าภาพช่วยอนุเคราะห์)ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ในเวลาเช้า ๐๕.๐๙ น. ณ อุโบสถวัดโพธารามฯ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
# ดังนั้นเพื่อให้บุญอุปสมบทนี้ได้สำเร็จฯจึงขอเรียนเชิญเจริญพรฯมายังญาติธรรมเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพอัฐบริขารฯเพื่อการอุปสมบทที่ยังไม่มีและขาดเจ้าภาพอยู่
##จำนวน ๒ กอง/๑,๓๖๐ บ./กอง/ประกอบด้วย

    ๑.ผ้าไตรฯ ,๒.บาตร,อัฐบริขารอื่นๆ...
*ช่องทาง/เป็นเจ้าภาพช่วยกุลบุตรยากไร้....
#(ธกส.)เลขที่ 0200-582-40158
ชบ. พระมหาญาณภัทร ตุลากันย์(ชินวํโส) 
/หรือคิวอาร์โค้ดตามภาพ
#ประธานสงฆ์ฯ สวนป่าปฏิบัติธรรมกัลยาณธรรมฯ จ.มุกดาหาร
*ติดต่อ 0804625788 /พระมหาญาณภัทร หรือผ่านไลน์ได้ID line : tulakun8140 
ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านเทอญฯ
  408 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย