ขอเชิญร่วมบุญถวายโลงเย็นฯ 

 พระมหาฯชินวํโส    12 ก.ย. 2566

แชร์ออกไปสร้างบุญด้วยกัน..สาธุ
ขอเชิญร่วมบุญถวายโลงเย็นฯ 
เพื่อมอบถวายแก่ ที่พักสงฆ์สวนป่ากัลยาณธรรมฯ
หรือที่
#บัญชี พระมหาญาณภัทร  ชินวํโส( ประธานสงฆ์)

# ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020058240158

(หมายเหตุ) ท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพขอให้ส่งหลักฐานการโอนปัจจัยพรัอมชื่อไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในการออกใบอนุโมทนาบัตร.
ราคาโลงเย็น 56,000 ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน
#( มัดจำ 15,000 บาท)
# ปัจจุบันมีผู้ร่วมบุญมาแล้ว 7,000 บาท
  ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ขอจงช่วยดลบันดาลให้คณะศรัทธาทุกๆๆท่านที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อโลงเย็นให้วัดในครั้งนี้ จงมีแต่อายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ อริยทรัพย์ ธนสารสมบัติ จงปรากฏมีแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง จงส่งผลให้ผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่ง
พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ขออนุโมทนาเจริญพรขอบคุณล่วงหน้ามา ณ.โอกาสนี้ สาธุ
ติดต่อสอบถามโทร 082420-4171.
ไลน์ tulakun8140

  96 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย