🔷ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง 🔷

 Krubatom2688    27 ส.ค. 2566

🔷ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง 🔷

ณ วัดป่าบ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

✅ยังขาดงบประมาณติดลวดลายและทาสี ๑๓๐,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

🔻🔻ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา🔻🔻
ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : วัดหนองฮี
เลขบัญชี : 406-0-42444-7
__________________________________
🟢ติดต่อสอบถามขอร่วมบุญ
พระครูสังฆรักษ์ ประเสริฐ ชินฺนวํโส(ครูบาตั้ม)
✅โทร. 062-8244562
✅ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบุญโปรด inbox มาได้ครับ

🔻🔻อานิสงส์ของการสร้างหอระฆัง🔻🔻
การสร้างหอระฆังไว้ในพระพุทธศาสนา เท่ากับเป็นการสร้างสมบุญบารมี ความดีงาม เปิดประตูแห่งสวรรค์ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ทำให้เป็นคนมีเกียติยศชื่อเสียงโด่งดัง ประดุจเสียงระฆัง เป็นที่เคารพนับถือและเป็นสิริมงคล
- เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
- เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
- ละความตระหนี่
- ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
- เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  147 

  แสดงความคิดเห็น• กิจ-กรรม (ฮาธรรมะพระพยอม)

• ดนตรีที่ผ่อนคลายช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและความซึมเศร้า🌿รักษาจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ

• Zensora Mellow Me เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย Mellow Me ในเครือทายาทแป้งเย็นตรางู ❌ไม่ต้องสต็อก ❌ไม่ต้องจมทุน ❌ไม่ต้องแพ็กเอง ❌ไม่ต้องส่งเอง ❌ไม่มีขั้นต่ำ

• ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

• 73(17/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• พญานกแขกเต้าผู้สันโดษ ( มหาสุวราชชาดก )

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย