ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหลอดไฟและเดินระบบไฟฟ้า

 Krubatom2688    21 ก.ค. 2566

🔷ร่วมบุญเดินระบบไฟฟ้าในศาลาการเปรียญ🔷

ณ วัดป่าบ้านหนองฮี อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

🔻🔻ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา🔻🔻
ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : วัดหนองฮี
เลขบัญชี : 406-0-42444-7
__________________________________
🟢ติดต่อสอบถามขอร่วมบุญ
พระครูสังฆรักษ์ ประเสริฐ ชินฺนวํโส(ครูบาตั้ม)
✅โทร. 062-8244562
✅ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบุญโปรด inbox มาได้ครับ

🔻🔻#อานิสงส์ของการถวายประทีปโคมไฟ🔻🔻
๑. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
๒. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
๓. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์
๔. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
๕. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน
๖. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต
๗. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม
๘. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ
๙. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย   
  402 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย