วัดราษฏร์บูรณะเชิญร่วมบุญวันเข้าพรรษา-วันแม่แห่งชาติไถ่ชีวิตโคกระบือปี2566

 ptt_phensri    19 ก.ค. 2566

วัดราษฏร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
ขอเชิญร่วมสร้างทานบารมี หล่อเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ
เปิดร่วมบุญตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.- 13 ส.ค.2566
เปิดกองบุญ 7.00-18.00น.ทุกวัน ร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ ตัวละ 9,999บาทหรือตามกำลังศรัทธา
ถวายสังฆทาน บริจาคโลงศพสงเคราะห์ ตัดวิบากกรรม ต่อายุขัยเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต
ทำพิธีมอบโค-กระบือแก่เกษตรกรเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาวันที่ 14 ส.ค.2566 เวลา 9.30น.
พระมหาสมศักดิ์ ทนตจิตโตเจ้าอาวาสประธานฝ่ายสงฆ์ สอบถาม 084-5244982(กรรมการ)


ที่มา : วัดราษฏร์บูรณะ กทม.


  199 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย