วัดราษฏร์บูรณะชอเชิญร่วมสร้างท้าวเวสสุวรรณ2ตนเริาม24ธ.ค.-22ม.ค.65

 ptt_phensri    24 ธ.ค. 2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างท้าวเวสสุวรรณสูง 2 เมตร 2 ตน ตนละ 60,000 บาท เจ้าภาพร่วม 10,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
เปิดจององค์ท้าวเวสสุวรรณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว องค์ละ 1,999 บาท
เบิกเนตรปลุกเสกวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคา 2566 เวลา 16.39 น. ณ ลานวัดราษฏร์บูรณะ แขวบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อมอบแก่เกษตรกร จ.นครราชสีมา
ทำพิธีมอบโค-กระบือแก่เกษตรวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา9.30น. ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฏร์บูรณะ เกาตรกรเดินทางมารับมอบด้วยตนเอง
สอบถาม 084 524 4982
  250 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย