ขอเชิญร่วมบุญสร้างสมเด็จพระพุทธขันติสิริศรีสระแจง หน้าตักกว้าง ๑๐ เมตร ณ วัดคีมราษฎร์ ต.สระแจง อ.บางระจัน สิงห์บุรี 16130

 socoman    2 ส.ค. 2565

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
🔊 เนื่องด้วย วัดคีมราษฎร์ มีโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง สมเด็จพระพุทธขันติสิริศรีสระแจง หลวงพ่อใหญ่ นอกจากเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้ว ยังสามารถให้ประชาชนได้เข้ามา กราบไหว้ ขอพร ปฏิบัติธรรม ในวัดได้ และทางวัดอยากที่จะบูรณะซ่อมแซมอุโบสถเพิ่มเติม เพราะอุโบสถหลังนี้เก่าและชำรุดทรุดโทรมค่อนข้างมาก แต่ด้วยทางวัดยังไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะนำมาก่อสร้างต่อเติม

จึงอยากขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีใจบุญใจกุศล ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาของท่าน โดยปัจจัยที่ได้รับจากการร่วมบุญ ของญาติโยมทางวัดจะนำมาสมทบทุนในการสร้างหลวงพ่อใหญ่และอุโบสถของวัดคีมราษฎร์ ให้สำเร็จลุล่วง และถ้ายังมีปัจจัยเพียงพอก็จะนำมาทำนุบำรุง สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ ภายในวัด สาธุ

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ
สามารถร่วมบุญสร้างพระใหญ่ดังนี้
• เจ้าภาพสร้างสมเด็จพระพุทธขันติสิริศรีสระแจง
กองบุญ ๑,๐๐๐ บาท
ได้รับเหรียญ ๒ ด้าน ( หลวงพ่อยิ้ม , หลวงพ่อแย้ม ) ๑ องค์
( พร้อมรวบรวมรายนามเจ้าภาพ )

• กองบุญ สิ่งก่อสร้าง ๓๐๐.-
*****ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา*****

บัญชีร่วมทำบุญ
• ธนาคาร ทหารไทย สาขาสิงห์บุรี
• เลขที่ 386-2-32302-3
• ชื่อบัญชี วัดคีมราษฎร์ศรัทธาธรรม
/// ท่านที่ต้องการขอรับใบอนุโมทนาติดต่อได้ที่ข้อความเพจวัด////

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 081-946-3412
พระอธิการ พนม ขนติธมโม เจ้าอาวาสวัดคีมราษฎร์

ที่อยู่ ๘๘ หมู่ ๕ ตำบล สระแจง อำเภอ บางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี ๑๖๑๓๐
  86 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย