ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดสมปรารถนาสิทธาราม เป็นวัดสร้างใหม่และทอดกฐินเป็นปีแรก
 Doreen    10 ต.ค. 2564

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
ณ วัดสมปรารถนาสิทธาราม หมู่ 14 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
เป็นวัดสร้างใหม่และทอดกฐินเป็นปีแรก
ทอดวันวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ. ศ. 2564

ด้วย วัดสมปรารถนาสิทธาราม เป็นวัดเพิ่งเริ่มก่อสร้างใหม่ ปีนี้เป็นปีแรก ที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จึงเรียนเชิญท่านสาธุชนร่วมทอดกฐินสามัคคี วัตถุประสงค์ เพื่อสงเคราะห์พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสตามพระธรรมวินัย และเพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญให้แล้วเสร็จซึ่งทางวัดยังค้างชำระ ค่าหลังคาและอาสนะสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนตามกำลังศรัทธา
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษา ให้ทุกท่านจงปราศจากทุกข์โศกโรคภัย เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติ ประสบสิ่งที่ตนเองปรารถนาจงทุกประการ เทอญ
...................................................
กำหนดการทอดกฐิน
เวลา 13:00 น ประกอบพิธีทอดกฐิน( เนื่องจากอยู่ในช่วง โควิด 19 จึงงดพิธีกรรมอื่นๆ)

ประธานดำเนินงานฝ่ายบรรพชิต
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่าย คฤหัสถ์
ทายกทายิกาวัดสมปรารถนาสิทธาราม

ร่วม สมทบทุน ทอดกฐินได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว
ชื่อบัญชี วัดหนองกลับ เลขที่บัญชี 187 239 0924
เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งสลิปแจ้งกลับ ท่านใดที่ต้องการใบอนุโมทนา กรุณาแจ้งที่พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ เบอร์ 0861002195
*** หมายเหตุ โอนเงินเข้าบัญชีวัดคะ
วัดสมปรารถนาสิทธาราม หมู่ 14 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์


วัดสมปรารถนาสิทธาราม หมู่ 14 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์


วัดสมปรารถนาสิทธาราม หมู่ 14 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์


วัดสมปรารถนาสิทธาราม หมู่ 14 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์


 เปิดอ่านหน้านี้  224 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย