ขอเชิญร่วมสมทบทุนร่วมบุญกุศล ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานถาวร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 kaemaphiwatraram   25 มิ.ย. 2564

เนื่องด้วย ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม ได้กำลังก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานถาวร แต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์
ยังขาดวัสดุสำหรับการติดฝา และการปูพื้นศาลา โดยมีรายละเอียดวัสดุไม้ที่ยังขาด (ประมาณการ) ดังนี้
๑ วัสดุไม้ฝา หน้ากว้าง ๖ นิ้ว ความยาว ๓ เมตร หนา ๑.๕ เซนติเมตร จำนวน ๖๒ แผ่น ๆ ละ ๒๕๐ บาท (รวมค่าติด
ตั้ง) รวมทั้งสิ้น ๑๕,๕๐๐ บาท
๒ วัสดุไม้พื้น หน้ากว้าง ๖ นิ้ว ความยาว ๓ เมตร หนา ๑ นิ้ว จำนวน ๑๒๐ แผ่น ๆ ละ ๔๕๐ บาท (รวมค่าติดตั้ง)
รวมทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐ บาท
๓ ประมาณการทั้งสิ้น ๖๙,๕๐๐ บาท
ซึ่งในปัจจุบันทางที่พักสงฆ์มีปัจจัยอยู่ ๒๐,๐๐๐ บาท ยังขาดปัจจัยอยู่อีกประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท ดังนั้นทาง
ที่พักสงฆ์จึงขอเชิญร่วมสมทบทุนร่วมบุญกุศล มายังสาธุชนผู้ศรัทธาทุก ๆ ท่าน เพื่อให้การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
กรรมฐานถาวรได้แล้วเสร็จทันใช้ในการจำพรรษากาลข้างหน้านี้ของพระภิกษุ และเพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่มาปฏิบัติ
ธรรม
อนึ่ง สาธุชนผู้ศรัทธาทุก ๆ ท่านสามารถร่วมสมทบทุนกุศลในครั้งนี้โดยการโอนปัจจัยมาตามบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารออมสิน สาขาร้องกวาง
เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๖๓๓๘๒๒๙๐
ชื่อบัญชี พระณัฏฐ์ เขมจาโร (จันทะคัต)

หากสาธุชนผู้ศรัทธาทุก ๆ ท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่ออาตมาภาพเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์
โทรศัพท์หมายเลข ๐๖๒-๐๔๑-๖๗๐๙ และโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๙-๓๑๖-๑๓๔๖

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้สาธุชนผู้ศรัทธาทุก ๆ ท่านจงนประสบแด่ความสุข ความเจริญ
ทั้งหลายด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการ มีความมั่นคงในชีวิต เจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงานด้วยเทอญ

ขอเจริญพร

พระณัฏฐ์ เขมจาโร
ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม
ภาพประกอบ ๑


ภาพประกอบ ๒


ภาพประกอบ ๓


ภาพประกอบ ๔


ภาพประกอบ ๕


ภาพประกอบ ๖


ภาพประกอบ ๗


ภาพประกอบ ๘


ภาพประกอบ ๙


 เปิดอ่านหน้านี้  318 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย