วัดราษฏร์บูรณะเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระปางอุ้มบาตร
 ptt_phensri   9 ก.ค. 2563

วัดราษฏร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ พระปางอุ้มบาตร สูง 2 เมตร
บูชาทองเหลืองแท่งละ 99 บาท แผ่นทอง 20 บาท เปิดรับบริจาคทุกวัน
ขอเชิญร่วมสร้างบุญกุศลมหาทานบารมีไถ่ชีวิตโคและกระบือเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที 25 กรกฏาคม – 16 สิงหาคม 2563
ดำเนินรอยตามพระราชดำริการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นบ้านไทย
ร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโคและกระบือทำบุญตัวละ 9,999 หรือตามกำลังศรัทธา
เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมอบโค-กระบือแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยไว้เพาะพันธุ์ ใช้แรงงาน ห้ามฆ่า ห้ามขายเกษตรกรเดินทางมารับมอบด้วยตนเอง ในพิธีมอบทำสัญญา และตั้งคำสัตย์ปฏิญาณ พระสงฆ์ สวดชะยันโต และบังสกุลโลงศพสงเคราะห์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล เจริญรุ่งเรืองอายุยืนยาว
“ทานัง สัคคะโสปาณัง ทานเป็นบันไดแห่งสวรรค์”
“ตัดเคราะห์ ตัดกรรม ให้ชีวิตเขา ชีวิตเราและครอบครัว ย่อมมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป”
ทำพิธีมอบวันที่ 17สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.มอบแก่เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสเลขาเจ้าคณะเขตราษฏร์บูรณะ เป็นประธาน
ผู้ร่วมทำบุญจะได้รับแจกวัตถุมงคลฟรี
สอบถาม 092 456 2021
 เปิดอ่านหน้านี้  199 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย