ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเครื่องบริขารเพื่ออุปสมบทพระภิกษุจำพรรษา จำนวน ๑๓ชุด
 watsongoei   22 มิ.ย. 2563

เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบริขารอุปสมบทพระภิกษุ๑๓กองบุญ
ด้วยศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดอุปถัมภ์การการอุปสมบทกุลบุตร เพื่อเป็นพระภิกษุ ๑๓ท่าน เพื่อจำพรรษายังวัดที่ขาดพระสงฆ์จำพรรษา ในพรรษากาล พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้กำหนดปิดกองบุญวันที่๑เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายบริขารเพื่ออุปสมบท ๑๓ กองบุญๆ ละ ๓,๙๙๙บาทแจ้งการร่วมบุญได้ที่พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดสองเปย โทร ๐๘๖-๔๔๗๙๓๘๙ (สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน) อีเมล์ WATSONGPOEI@GMAIL.com
*ทุกกองบุญมีใบอนุโมทนาบัตร ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ขอนุโมทนาบุญ

พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย/ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ฯ

ปิดกองบุญ ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 เปิดอ่านหน้านี้  147 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย