ขอความอนุเคราะห์ยืมปัจจัย
 Phranuttkaemajaro   5 ส.ค. 2562

เนื่องด้วย ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตรารามได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม เนื่องจากได้ใช้ไม้ไผ่ และหญ้าคา นำมาก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์ ทำให้เกิดความยากลำบากต่อพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส ญาติโยมที่มาทำบุญและปฏิบัติธรรม มาเป็นเวลาร่วม 3 ปีแล้ว โดยในแต่ละปีก็จะมีการหาปัจจัยเข้ามาเพื่อการพัฒนาที่พักสงฆ์ให้ดีขึ้น แต่การได้มาของปัจจัยยังไม่เพียงพอ เพราะที่พักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ชนบท และศรัทธาชาวบ้านก็มีน้อย ปัจจัยที่ได้มาก็ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างให้เป็นแบบถาวร นำมาใช้เพียงแค่การซ่อมแซม เล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น เช่น ซื้อหญ้าคา ซื้อไม้ไผ่มาทำเป็นฟ้ากปูพื้น โดยวัสดุเหล่านี้ไม่มีความมั่นคงถาวร จะต้องเปลี่ยนทุกปี
ดังนั้น อาตมาภาพ ขอความอนุเคราะห์สาธุชนผู้ศรัทธาท่านใดที่มีกำลังปัจจัยเพียงพอที่จะให้อาตมาภาพได้ขอยืม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจะนำมาใช้ในการซื้อวัสดุ ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่มีความั่นคงถาวร โดยปัจจัยจำนวนนี้จะนำมาซื้อเฉพาะวัสดุ อุปกรณ์เท่านั้น ส่วนค่าแรงงานชาวบ้านจะช่วยกันสร้าง ทำให้ไม่ต้องเสียค่าแรงงาน
อนึ่ง ในการขอความอนุเคราะห์ยืมปัจจัยในครั้งนี้ อาตมาภาพจะชดใช้คืนให้เป็นรายปี ตามกำลังของที่พักสงฆ์ หากสาธุชนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา ในการให้ความอนุเคราะห์ยืมปัจจัย ติดต่อได้ที่อาตมาภาพ

พระณัฏฐ์ เขมจาโร
หัวหน้าที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม
โทรศัพท์ 063-947-9873


ขอเจริญพร
พระณัฏฐ์ เขมจาโร
ภาพกุฏิ


โรงย้อม โรงล้างบาตร


หนังสือรับรองที่พักสงฆ์


หนังสือรับรองจาก สปก.


หนังสือรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.แพร่


สมุดบัญชีธนาคารของที่พักสงฆ์

DT018480

โดย : Phranuttkaemajaro

วันที่ลงประกาศ : 5 ส.ค. 2562
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 54140
โทร. : 0639479873

 เปิดอ่านหน้านี้  183 

  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย