ขอเชิญร่วมบุญกฐิน สมทบทุนสร้างครูบาศรีวิชัย องค์ใหญ่ที่สุดในโลก 6-7 พ.ย.2553

 ptteppawong    

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

วัดแสงแก้วโพธิญาณ ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


เพื่อสมทบทุนสร้างรูปหล่อเหมือนพระครูบาศรีวิชัย เนื้อโลหะ
หน้าตัก ๙ เมตร สูง ๑๒ เมตร (องค์ใหญ่ที่สุดในโลก)
วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายวัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยครูบาเจ้า อริยชาติ อริยจิตฺโต ได้ทำการสร้างรูปหล่อเหมือนพระครูบาศรีวิชัย เนื้อโลหะ หน้าตัก ๙ เมตร สูง ๑๒ เมตร ซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐ ล้านบาท นำมาประดิษฐาน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นอาจาริยบูชา เป็นสังฆานุสติ เป็นที่กราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเพื่อเป็นการเผยแผ่สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนถาวรตราบนานเท่านาน

ทางวัดแสงแก้วโพธิญาณ จึงได้กำหนดการจัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อหาทุนสมทบสร้างรูปหล่อเหมือนพระครูบาศรีวิชัย ในวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อให้ศรัทธาจากทั่วสารทิศได้กราบไหว้เคารพบูชา เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เป็นประธาน ในวันนั้นจะมีการหล่อเศียรครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นชิ้นสุดท้าย และมีการหล่อรูปเหมือนกษัตริย์และพระต่าง ๆ ๑๑ องค์ ดังนี้ ๑. พระเจ้าพรหมมหาราช ๒. พ่อขุนเม็งรายมหาราช ๓. พระนามจามเทวี ๔. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ๖. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๗. แม่นางกวัก ๘. พระอุปคุตปางจกบาตร ๙. พระอุปคุตปางยืน ๑๐. เทพทันใจ ๑๑. พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีใน ครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยชั่วกาลนานเทอญ

รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างพระครูบาศรีวิชัยโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างถาวรวัตถุภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณ

 รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างพระครูบาศรีวิชัยโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างถาวรวัตถุภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณ ติดต่อสอบถามได้ที่

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

โทร : 085-6143764 , 081-4414886 , 081-0344309 , 087-0116449
แฟ็กซ์ : 053-163302 email: watsangkaew@hotmail.com

ร่วมทำบุญกฐินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่สรวย จ.เชียงราย

ชื่อบัญชี พระอริยะชาติ อุ่นต๊ะ เลขที่บัญชี 511-039-1397

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.watsangkaew.com/webboard/index.php?topic=51.0
  7,418 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย