ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน๑๗รูป รุ่นจำพรรษา/๒๕๖๑

เจริญพรสาธุชน
ด้วยศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดอุปถัมภ์การอุปสมบทพระภิกษุสามเณร จะมีกุลบุตรที่ประกอบด้วยศรัทธาที่จะบวชในระยะยาวมากกว่า ๓ เดือนขึ้นไป บัดนี้ทางศูนย์ฯได้อุปถัมภ์กุลบุตรที่ประกอบด้วยศรัทธา ที่จะอุปสมบทเป็นเวลา ๑ พรรษาและไม่มีกำหนดลาสิกขาจำนวน ๑๗ รูป จึงขอเรียนเชิญสาธุชนได้ร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพบริขารเพื่อกาอุปสมบทในครั้งนี้
เป็นเจ้าภาพ บริขารจำนวน ๑๗ ชุดๆ ละ ๕,๙๙๙บาท (ไตรจีวร ผ้าสบง อังสะ บาตร รองเท้า ผ้าปูนั่ง กลดธุดงค์ กระบอกน้ำร้อน ย่าม หนังสือพระไตรปิฎกฉบับอธิบายวินัย ไทยธรรมถวายพระอุปัชฌาย์คู่สวด พระสงฆ์นั่งอันดับ)
แจ้งการร่วมบุญได้ที่ ๐๘๔๗๐๒๐๑๙๔ อีเมล์ WATSONGPOEI@GMAIL.com LineID WATSONGPOEI
*ทุกกองบุญมีใบอนุโมทนาบัตร ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ขอนุโมทนาบุญ

พระสมุห์บัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร
กำหนดการ
ปิดกองบุญ วันที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อุปสมบทวันที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑DT017894

watsongoei

 เปิดอ่านหน้านี้  470 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย