บุญปั้มน้ำ แทงก์น้ำ ต้านภัยแล้ง 3วัด2สำนักสงฆ์

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอบอกบุญจัดซื้อติดตั้งปั้มน้ำ แท็งก์น้ำ สแตนเลส
ด้วยวัดสองเปย และศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ได้สำรวจความต้องการของพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่พระสงฆ์ และบัดนี้ได้สำรวจพบว่ามี ๓วัด ๒สำนักสงฆ์ มีความต้องการปั้มน้ำ และ แท็งก์น้ำเพื่อกักเก็บน้ำดื่ม ในฤดูแล้งนี้ จึงขอเชิญชวนสาธุชน ร่วมบุญ จัดซื้อติดตั้งปั้มน้ำ แท็งก์น้ำสแตนเลส ดังนี้
๑ แท็งก์แสตนเลส รุ่นทรงสูง ตราเพชร DMCBX จำนวน ๕ แทงก์ ราคาแทงก์ละ ๙,๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๔๗,๕๐๐บาท
๒ เครื่องปั้มน้ำ Mitsubishi รุ่น WP-105Q5 จำนวน๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๙๙๘ บาท เป็นเงิน ๑๙,๙๐๐บาท
๓ ค่าบริการขนส่งและติดตั้ง จำนวน ๕ จุด จุดละ ๑,๕๐๐บาท จำนวนเงินทั้งหมด ๗,๕๐๐ บาท
ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ทั้งหมด ๗๔,๙๐๐บาท ทางวัดสองเปย และศูนย์ช่วยเหลือฯ จึงขอบอกบุญเร่งด่วนเพื่อทำการรวบรวมในครั้งนี้ เปิดกองบุญ ๓๐ กองบุญ ๆละ ๒,๔๙๖ บาทหรือตามกำลังศรัทธา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งการทำบุญเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตร ได้ที่ พระปลัดบัญชา มหาวายาโม โทร ๐๘๔-๗๐๒-๐๑๙-๔ ใลน์ ID WATSONGPOEI หรือ Email Watsongpoei@Gmail.com

ขออนุโมทนาบุญ

พระปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย /ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร
ปิดกองบุญวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ทุกกองบุญมีใบอนุโมทนาบัตร เพื่อลดหย่อนภาษีได้ และมอบพระธาตุพระสีวลีจำนวน ๑องค์ เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความเบิกบานในบุญDT017894

watsongoei

4 ก.พ. 2561 เวลา 13:11 น.
ความคิดเห็นที่ 1  / watsongoei / 4 ก.พ. 2561 เวลา 13:15 น. ปั้มน้ำ

ความคิดเห็นที่ 2  / watsongoei / 4 ก.พ. 2561 เวลา 13:16 น. พระธาตุพระสีวลี

ความคิดเห็นที่ 3  / watsongoei / 4 ก.พ. 2561 เวลา 13:16 น. ขออนุโมทนาบุญ คุณมนัสนารถ บุญยง ร่วมบริจาค 1 กองทุน 2,496 บาท

ความคิดเห็นที่ 4  / watsongoei / 19 ก.พ. 2561 เวลา 16:55 น. ขออนุโมทนา คุณสมพร จักร์เพ็ชร และคณะ17,800บาท

ความคิดเห็นที่ 5  / watsongoei / 19 ก.พ. 2561 เวลา 16:58 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2174 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย