((ด่วน)) รับเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างพระประธาน (หินขาว) ขนาด 80 นิ้ว ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ที่ลานธรรมวิปัสสนา ((เพื่อเป็นที่ ฝึกปฏิบัติธรรม ตลอดปี ))((ด่วน)) รับเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างพระประธาน (หินขาว) ขนาด 80 นิ้ว ๑ องค์
((เพื่อเป็นที่ ฝึกปฏิบัติธรรม ตลอดปี ))
เพื่อประดิษฐาน ที่ลานธรรมวิปัสสนา
ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน

"สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ติดถนนใหญ่ขึ้นภาคเหนือ
เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระธุดงค์กรรมฐาน เเละสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม
ของโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
เฟ็ส ชื่อ ศูนย์พุทธบริษัทสากล


รายละเอียด อ่านดูที่ป้าย หรือ

สอบถาม 09-30375441 ไลน์ dhamma2559ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล

DT012060

ตะวันธรรม

ความคิดเห็นที่ 1  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:11 น. 

ความคิดเห็นที่ 2  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:11 น. จุดมุงหมายการสร้าง เเละอานิสงส์ การสร้างพระประธาน

ความคิดเห็นที่ 3  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:12 น. 

ความคิดเห็นที่ 4  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:12 น. สามารถร่วมทำบุญ ได้ดังนี้

ความคิดเห็นที่ 5  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:12 น. ติดชื่อเจ้าภาพ อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน

ความคิดเห็นที่ 6  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:12 น. ตัวอย่าง ติดชื่อเจ้าภาพ ใต้ฐานองค์พระประธาน

ความคิดเห็นที่ 7  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:12 น. 

ความคิดเห็นที่ 8  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:26 น. ตัวอย่าง องค์พระประธาน
ปางเเห่งความสำเร็จ

ความคิดเห็นที่ 9  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:26 น. ดูรายละเอียด กิจกรรม โครงการอบมปฏิบัติธรรม
เเละโครงการอบรมพระกรรมฐาน ตลอดปี
เฟ็ส ศูนย์พุทธบริษัทสากล

ความคิดเห็นที่ 10  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:27 น. 

ความคิดเห็นที่ 11  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:27 น. 

ความคิดเห็นที่ 12  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:27 น. โครงการอบรมพระธุดงค์กรรมฐานตลอดปี

ความคิดเห็นที่ 13  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:34 น. ลานธรรมวิปัสสนา สถานที่ ฝึกอบรมพระกรรมฐาน ตลอดปี
มีการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

ความคิดเห็นที่ 14  / ตะวันธรรม / 2 ม.ค. 2561 เวลา 12:35 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  115 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย