รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ถวายพระพุทธรูปหยกขาว (เเท้)จำนวน ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ในห้องปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ตลอดปี

รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ ถวายพระพุทธรูปหยกขาว (เเท้)จำนวน ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ในห้องปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ตลอดปี
*** ครั้งหนึ่งในชีวิตได้สร้างพระประธานให้คนได้กราบได้ไหว้ ***

รับเจ้าภาพถวายพระประธาน เนื้อหินหยกขาวแท้ (ปางประทานพร) จำนวน 1องค์
เพื่อประดิษฐาน ที่ศูนย์ฝึกสมาธิ พุทธบริษัทสากล ชั้น3 (ห้องฝึกสมาธิ)
ข้างโรงพญาบาลปากเกล็ด2 ถนน 345 จ.ปทุมธานี จำนวน 1องค์ หน้าตัก 30 นิ้ว
((( จุดประสงค์ในการสร้างพระประธาน )))

1.เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรม
2.เพื่อเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกของนักปฏิบัติ
3.เพื่อเป็นกำลังใจของนักปฏิบัติ
4.เพื่อเป็นประธานในการประกอบพิธีในศาสนา
5.เพื่อเป็นประธานในงานทำบุญ ทำทานต่างๆ

((( ประโยชน์ในการสร้างพระประธาน )))

1.เพื่อเป็นประธานในการประกอบศาสนะพิธี เเละประกอบกิจวัตร เช้าเย็น
2.เป็นประธานในการทำบุญทำกุศล ในพระพุทธศาสนา((( อานิสงส์ในการสร้างพระประธาน )))

1.ชื่อว่าเป็นผู้น้อมถวายเป็นพุทธบูชา คุณของพระพุทธเจ้า
2.ชื่อว่าเป็นผู้ได้สั่งสมบุญ
3.ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนในการทำบุญ ต่างๆในที่มีพระประธาน
4.ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำลังใจ เเก่ผู้ปฏิบัติ
5.ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ในชีวิต
6.ชื่อว่าเป็นผู้สร้างความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย
7.ชื่อว่าเป็นผู้สื่อต่ออายุพระพุทธศาสนา
8.ชื่อว่าเป็นผู้ได้ความงดงาม ในภายนอกเเละภายในใจ
9.ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมทานบารมี
10.ชื่อว่าเป็นผู้ เข้าใกล้พระรัตนตรัย สั่งสมปัญญาบารมี เป็นต้น

((( ขั้นตอนการจอง )))

1.เเจ้งความประสงค์ ที่ไลน์ dhamma2559 หรือโทร.09-30375441
2.เเจ้งชื่อ-นามสกุลเจ้าภาพ
3.เเจ้ง ถามการทำบุญ
4.ปรึกษากำหนดการถวาย
5.เข้าร่วมพิธีถวายพระประธาน กิจกรรมถวาย 1.เเจ้งถวายภัตตาหารฉลององค์พระ นิมนต์พระมาสวดมนต์ฉลอง เเละถวายภัตตาหาร ไทยธรรม กล่าวคำถวายมอบเเก่สงฆ์ในวันงานนี้
((( กำหนดการมอบถวาย )))

-หลังจากเจ้าภาพจองไม่เกิน 1 เดือน
โครงการเปิดฝึกอบรมปฏิบัติของ ศูนย์ฝึกสมาธิ ศูนย์พุทธบริษัทสากล

-เปิดอบรมปฏิบัติธรรม เดือนล่ะ 2 รุ่น คือ ทุกวันที่ 1-7 ต้นเดือน / เเละทุกวันที่ 24-31 ป้ายเดือน
(รับเเค่ 100 ท่านต่อคอร์ท)
-เสาร์อาทิตย์ เปิดสอนภาษา อังกฤษ เเละจีน ฟรี (รับเเค่ 100 ท่าน ต่อคอร์ท )((( ดำเนินโครงการโดย )))

ศูนย์ฝึกสมาธิ (ส่วนกลาง) ศูนย์พุทธบริษัทสากล
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" จ.พิจิตร
ชมรมพุทธบุตรอาสา


((( สามารถจองอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างถวายพระประธาน ได้ดังนี้ )))

1.จองอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพ ทั้งองค์ อุปถัมภ์ องค์ล่ะ 350,000 บาท
2.จองเป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน (กองล่ะ5,000 บาท)
3.เจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างฐานองค์พระประธาน เเละฉากหลัง ทั้งหมด (อุปถัมภ์ 100,000 บาท)((( สอบถามการสมัครที่ ))

โทร..087-007-8607
สอนโดย.พระอาจารย์ ศุภชัย ภูริญาโณ
(สำนักวิปัสสนากรรมฐาน
สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร)
www.dhammadee.com,www.pradhamma.com
เฟ็ส ศูนย์พุทธบริษัทสากล

#พลังชีวิต พลังแห่งความสุข พลังแห่งความเจริญรุ่งเรือง
เราสร้างได้ด้วยตัวเรา เติมด้วย #พลังแห่งธรรม สติ สมาธิ ปัญญา
จบคอร์ทมีใบประกาศให้
ไม่จำกัดเพศ
เป็นพระภิกษุ-สามเณร-แม่ชี ก็สมัครได้
ต้องมาฝึกให้ครบ7วัน

#ใครสนใจจองเป็นเจ้าภาพ โทร 0930375441 ไลน์ dhamma2559ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล

DT012060

ตะวันธรรมพุทธรังษี งดงาม ตามพุทธลักษณะ
สร้างถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกของนักปฏิบัติธรรม ที่มาปฏิบัติธรรมตลอดปี


ความคิดเห็นที่ 1  / ตะวันธรรม / 25 ก.ค. 2560 เวลา 12:52 น. 

ความคิดเห็นที่ 2  / ตะวันธรรม / 25 ก.ค. 2560 เวลา 12:52 น. เป็นพระประธานเพื่อใช้อบรม ผู้สนใจใฝ่ธรรมตลอดปี ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม

ความคิดเห็นที่ 3  / ตะวันธรรม / 25 ก.ค. 2560 เวลา 12:53 น. 

ความคิดเห็นที่ 4  / ตะวันธรรม / 25 ก.ค. 2560 เวลา 12:54 น. อาคารฝึกสมาธิชั้น 3 ใกล้โรงพยาบาลปากเกล็ด 2 ถนน 345
ของศูนย์ฝึกสมาธิ

ความคิดเห็นที่ 5  / ตะวันธรรม / 25 ก.ค. 2560 เวลา 12:54 น. เเบบฐานเเเละฉากหลังองคืพระประธาน

ความคิดเห็นที่ 6  / ตะวันธรรม / 25 ก.ค. 2560 เวลา 12:54 น. 

ความคิดเห็นที่ 7  / ตะวันธรรม / 25 ก.ค. 2560 เวลา 12:55 น. สอบถามจองเป็นเจ้าภาพ((ด่วน)) ครั้งหนึ่งของชีวิตได้เกิดมา สร้างพระประธาน เป็นมงคลชีวิต
รับเจ้าภาพ 1 ท่าน จองอุปถัมภ์ สร้างถวายพระประธาน หยกขาว

หรือร่วมสมทบ 1 กองทุน สอบถาม 087-007-8607


ความคิดเห็นที่ 8  / ตะวันธรรม / 25 ก.ค. 2560 เวลา 12:55 น. 

ความคิดเห็นที่ 9  / ตะวันธรรม / 25 ก.ค. 2560 เวลา 12:55 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  287 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย