ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายระฆังทองสำริด ถวายสำนักปฏิบัติธรรม

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายระฆังทองสำริด
สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
เนื่องจากระฆังทองเหลืองที่ใช้ตีสัญญาน ทำวัตรเช้า/เย็น และตีสัญญานเมื่อมีญาติโยมมาทำกิจกรรมงานบุญภายในสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร ระฆังลูกเดิมแตก ชำรุด
[url=http://upic.me/show/61045201][/url]

ระฆังลูกเดิมทำด้วยทองเหลืองใช้การมานาน ปัจจุบันได้แตก ทำให้การใช้งานไม่ดี จำเป็นต้องหาลูกใหม่มาเปลี่ยน ซึ้งทางสำนักเห็นว่าครั้งนี้อยากให้เป็นระฆังที่ดี ๆ ไปเลย เพราะระฆังลูกนี้ต้องใช้การตลอด ตีทุกวันเช้า เย็น และตีเมื่อมีญาติโยมมาติดต่อธุระงานบุญต่าง ๆ ด้วย จึงจำเป็นต้องเป็นระฆังที่ทน และเสียงดี

ทางสำนักได้ติดต่อสอบถามทางร้านค้า หล่อระฆังได้ราคา ระฆังทองสำริด ขนาด 12 นิ้ว ราคา 23,000 บาท ซึ้งเป็นราคาที่ค่อนข้างแพง แต่ก็ถวายครั้งเดียวให้ดีไปเลย คงได้ใช้งานตีสัญญาณข่าวบุญไปนานหลายสิบปี ให้ดังถึงสวรรค์ชั้นฟ้า
[url=http://upic.me/show/61045202][/url]

ญาติโยมท่านใดมีความประสงส์จะทำบุญถวายระฆัง เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

อีเมล phraedhammajak@hotmail.co.th
เฟชบุค https://web.facebook.com/phraedhammajak

อานิสงส์ถวายระฆัง
เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
ละความตระหนี่
ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมมีอานิสงส์ในทิพยสมบัติ และเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิด ณ สถานที่ใดๆ จะเป็นผู้มีความสุขสบาย มีผิวพรรณวรรณะงดงาม บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา และที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า "จะมีเสียงดังก้องกังวาลไพเราะประดุจนกการเวก" หูจะไม่หนวก จะได้ยินเสียงชัดเจน มีเสียงอันไพเราะ ไม่เตี้ย พิการ ผู้ใดที่มีหนี้กรรมอยู่ก็จะหมดไป เมื่อละจากภพนี้ไปแล้วจะมีวิมานหลายชั้น และส่งผลให้ เมื่อเกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นเป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือน่าเคารพ ยังส่งผลดีในการติดต่อค้าขายเจรจา มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว เป็นการแก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือเสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลายและคนที่ต้องทำการค้า เจรจาต่อรอง
ข้อมูลจาก
http://www.sarakuntho.org/ธรรมะและความรู้/47-อานิสงส์ของการสร้างระฆัง.html

DT011337  phraedhammajak 
 DT011337 
 26 มิ.ย. 2560 เวลา 20:03 น.


ระฆังที่ใช้อยู่แตก

ความคิดเห็นที่ 1  / phraedhammajak / 26 มิ.ย. 2560 เวลา 20:04 น. 


แตกตีดังเหมือนกาลามังแตก

ความคิดเห็นที่ 2  / phraedhammajak / 26 มิ.ย. 2560 เวลา 20:05 น. 


https://www.youtube.com/watch?v=55YC4I_k_cY&feature=youtu.be
ระฆังใบเก่าของสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร ใช้งานมานานจนแตก จำเป็นต้องหาลูกใหม่ทดแทน ญาติโยมท่านใดความประสงค์ร่วมบุญถวายระฆังทองสำริด เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร โทร 089 2137759

ความคิดเห็นที่ 3  / phraedhammajak / 27 มิ.ย. 2560 เวลา 08:18 น. 


ถวายระฆัง และฆ้อง ให้วัดที่ขาดแคลน

การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล

การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประการพระศาสนา

นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง

มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าและชาติต่อๆไปด้วย

เป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร

สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ

รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ

ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

อานิสงส์ถวายระฆัง

เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย

เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย ละความตระหนี่

ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม

เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ขจรไปทั่วดุจเสียงกังวานของระฆัง

เป็นผู้มีวาจาน่าเกรงขาม กังวาน น่าเชื่อถือ น่าเคารพ การเจรจาเป็นเลิศ

ความคิดเห็นที่ 4  / phraedhammajak / 27 มิ.ย. 2560 เวลา 13:29 น. 


เชิญร่วมทำบุญถวายระฆัง...สาธุ ยอดบุญสมทบจัดซื้อ ระฆังทองสำริด ที่มีผู้ร่วมบุญมา 1,930 บาท (28/6/2560 เวลา 9.28 น.)

ความคิดเห็นที่ 5  / phraedhammajak / 28 มิ.ย. 2560 เวลา 10:03 น. 


เจริญพร สาธุ ยอดร่วมทำบุญสมทบจัดซื้อระฆังทองสำริด 3,943 บาท (28/6/2560 เวลา 22.28 น) จากยอดทั้งหมด 23,000 - 3943 = ยังขาดอีก 19,057 บาท

ความคิดเห็นที่ 6  / phraedhammajak / 28 มิ.ย. 2560 เวลา 22:30 น. 


เชิญอธิฐานเคาะระฆัง
มีความเชื่อว่าการเคาะระฆัง เป็นการถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องด้วยเสียงระฆังมีความกังวาล เปรียบเสมือนพระคุณของพระรัตนตรัยที่แผ่กังวาลไปทั่วจักรวาล และนอกจากนี้แล้ว ยังเชื่อกันอีกว่าเป็นการบอกให้เทวดา เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับทราบเพื่ออนุโมทนาต่อบุญกุศลที่ท่านได้มาทำบุญ เมื่อทำบุญแล้ว ให้ตั้งจิตอธิฐาน เคาะระฆัง ขอให้เสียงระฆังดังไปถึงญาติพี่น้อง พ่อแม่ที่ล่วงลับไป หรือเจ้ากรรมนายเวร เทวดา ทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญด้วย รับรู้ในส่วนบุญนี้ด้วยเทอญและขอให้ข้าพเจ้า........(อธิฐานเอา)สาธุ


ความคิดเห็นที่ 7  / phraedhammajak / 29 มิ.ย. 2560 เวลา 08:56 น. 


https://www.youtube.com/watch?v=Qh9sgJ_R8lc

ความคิดเห็นที่ 8  / phraedhammajak / 29 มิ.ย. 2560 เวลา 09:03 น. 
ความคิดเห็นที่ 9  / phraedhammajak / 30 มิ.ย. 2560 เวลา 22:15 น. 


สาธุ ปิดยอดทำบุญระฆังทองสำริด พระอาจารย์กฤษกร ร่วมทำบุญ 1,000 บาท โยมไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ 10,000 บาท โยมโชติการ จัดของ 5,000 บาท โยมวารุณี เนื่องคำมา 1,000 บาท และญาติโยมหลาย ๆ ท่าน ร่วมทำบุญสมทบมาอีก 5,000 บาท (ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงชื่อทั้งหมดนับจากจำนวนปัจจัยที่เข้าบัญชีบางคนไม่ออกนาม) และทางร้านลดร่วมบุญด้วย 1000 บาท ร่วมเป็น 23000 บาท สาธุ อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่าน เจริญพร

ความคิดเห็นที่ 10  / phraedhammajak / 3 ก.ค. 2560 เวลา 17:24 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  176 

 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย