เจ้าภาพรับพระธาตุพระสีวลีเถระ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุจำนวน18 รูป สามเณร 45 รูป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์อุปสมบทพระภิกษุจำนวน18 รูป สามเณร 45 รูป
ด้วยวัดสองเปย ได้จัดรับสมัครกุลบุตรเพื่ออุปสมบท ในหลักสูตรพุทธบุตรระยะสั้น 30วัน ตามแนวทางวิปัสสนาธุระ ได้มีกำหนดอุปสมบท ในระหว่างวันที่ 1-25 เมษายน พุทธศาสนายุการ 2560นี้
จึง ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปสมบทพระภิกษุจำนวน18 รูป เป็นเจ้าภาพชุดละ 3,999 บาท
เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 45 รูป รูปละ1,999บาท

สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่พระปลัดบัญชา มหาวายาโม ประธานโครงการ เจ้าอาวาสว้ดสองเปย
โทร084-7020194
Line Id. Watsongpoei
อุปสมบทวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560

DT017894  watsongoei 
 DT017894 
 3 มี.ค. 2560 เวลา 13:50 น.


ทางวัดได้ทำการเลือกไวยาวัจกรมใหม่เนื่องจาก ไวยาวัจกรท่านก่อนได้ผ่าตัดต้อกระจกทั้ง๒ข้าง ทำให้ทำงานไม่สะดวก ต้องพักเป็นระยะเวลา3เดือนประจวบกับอายุมาก ทางวัดจึงเลือกไวยาวัจกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ และทำการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จึงแจ้งญาติธรรม สานุศิษย์ให้ทราบ
สำนักงานเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสองเปย

ไวยาวัจกร (อ่านว่า ไวยาวัดจะกอน) แปลว่า ผู้ขวนขวายช่วยทำกิจของสงฆ์ หมายถึงผู้ช่วยเหลือรับใช้พระสงฆ์ ทำกิจธุระแทนสงฆ์

ไวยาวัจกร ตามกฎหมายหมายถึงคฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัต และมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ และกำหนดให้ไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

การแต่งตั้งไวยาวัจกรเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส วัดหนึ่งอาจมีไวยาวัจกรได้หลายคน ความเป็นไวยาวัจกรสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งให้ออกหรือเจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งพ้นจากความเป็นเจ้าอาวาส เช่น ลาออก ลาสิกขา มรณภาพ

จึงได้พิจารณาโดยมติคณะสงฆ์กรรมการวัดสองเปย 16/03/2560 ได้มอบหมายให้ใช้บัญชีเพื่อรองรับการทำบุญและสนองงานคณะสงฆ์เมื่อรับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกร แล้ว คือบัญชีเลขที่ 3024008421 ธนาคารกรุงเทพ นางสาวพิกุลแก้ว น้ำคำ

ความคิดเห็นที่ 1  / watsongoei / 16 มี.ค. 2560 เวลา 12:05 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  208 

 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย