ถวายบริขารธุดงค์ 45ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อน

ขอเชิญร่วมบุญถวายกลดมุ้งธุดงค์ และ ย่ามธุดงค์ เพื่อใช้ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 45 ชุด
ด้วยศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดสองเปย ได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นปีที่6. ในระหว่างวันที่1-25เมษายน พ.ศ.2560 ในปีนี้ได้มีกุลบุตรแจ้งความประสงค์ ในการสมัครบรรพชา 45 คน มางวัดได้สำรวจบริขาร และ พบว่า บริขารธุดงค์บางส่วนเสียหาย เนื่องจากใช้งานมาหลายปี จึงจะทำการขอบอกบุญมายังสาธุชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวาย ในครั้งนี้
เป็นเจ้าภาพ ชุดบริขารกลด มุ้ง ย่ามธุดงค์ ชุดละ๒,๕๐๐บาท
สอบถามการร่วมบุญได้ที่
ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร
วัดสองเปย จ.อุตรดิตถ์
0847020194
ใลน์Id Watsongpoei
Email [url]watsongpoei@gmail.com[/url]
พระปลัดบัญชา มหาวายาโม
หรือร่วมบุญได้ที่ บัญชีไวยาวัจกรย์วัดสองเปย
บัญชีเลขที่ 3024008421 ธนาคารกรุงเทพ พิกุลแก้ว น้ำคำ

DT017894  watsongoei 
 DT017894 
 3 มี.ค. 2560 เวลา 13:42 น.


ทางวัดได้ทำการเลือกไวยาวัจกรมใหม่เนื่องจาก ไวยาวัจกรท่านก่อนได้ผ่าตัดต้อกระจกทั้ง๒ข้าง ทำให้ทำงานไม่สะดวก ต้องพักเป็นระยะเวลา3เดือนประจวบกับอายุมาก ทางวัดจึงเลือกไวยาวัจกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ และทำการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จึงแจ้งญาติธรรม สานุศิษย์ให้ทราบ
สำนักงานเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสองเปย

ไวยาวัจกร (อ่านว่า ไวยาวัดจะกอน) แปลว่า ผู้ขวนขวายช่วยทำกิจของสงฆ์ หมายถึงผู้ช่วยเหลือรับใช้พระสงฆ์ ทำกิจธุระแทนสงฆ์

ไวยาวัจกร ตามกฎหมายหมายถึงคฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัต และมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ และกำหนดให้ไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

การแต่งตั้งไวยาวัจกรเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส วัดหนึ่งอาจมีไวยาวัจกรได้หลายคน ความเป็นไวยาวัจกรสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งให้ออกหรือเจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งพ้นจากความเป็นเจ้าอาวาส เช่น ลาออก ลาสิกขา มรณภาพ

จึงได้พิจารณาโดยมติคณะสงฆ์กรรมการวัดสองเปย 16/03/2560 ได้มอบหมายให้ใช้บัญชีเพื่อรองรับการทำบุญและสนองงานคณะสงฆ์เมื่อรับการแต่งตั้งเป็นไวยาวัจกร แล้ว คือบัญชีเลขที่ 3024008421 ธนาคารกรุงเทพ นางสาวพิกุลแก้ว น้ำคำ

ความคิดเห็นที่ 1  / watsongoei / 16 มี.ค. 2560 เวลา 12:04 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  133 

 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย