รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์สร้างพระประธาน(หินขาว) เพื่อประดิษฐาน ในลานธรรม(เขตปลักกลดธุดงค์) จำนวน 1 องค์ ((เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตขอบูชาด้วยการสร้างพระประธาน)) ((วัตถุประสงค์ )) 1.เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ สวดมนต์ ไหว้พระ 2.เพื่อ

รับเจ้าภาพ อุปถัมภ์สร้างพระประธาน(หินขาว) เพื่อประดิษฐาน ในลานธรรม(เขตปลักกลดธุดงค์) จำนวน 1 องค์
((เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตขอบูชาด้วยการสร้างพระประธาน))


((วัตถุประสงค์ ))

1.เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ สวดมนต์ ไหว้พระ
2.เพื่อเป็นที่พึ่งในการฝึกอบรมพระกรรมฐาน ของพระกรรมฐานที่มาเข้าอบรมบวชตลอดปี ของศูนย์ ปีล่ะ 5 รุ่น อบรมรุ่นล่ะ 1 เดือน เเละ 3เดือน
3.เพื่อเป็นองค์พระประธานให้เเก่คณะสงฆ์ เป็นต้น

((ประสงค์ จองทำบุญ))
รายละเอียดตามรูป เลย

สอบถาม 089-899-4099 , 09-30375441ที่มา : www.dhammadee.com เฟ็สบุ๊ค ศูนย์พุทธบริษัทสากล ไลท์ไอดี dhamma2559

DT012060

ตะวันธรรม((ประสงค์ จองทำบุญ))
รายละเอียดตามรูป เลย

สอบถาม 089-899-4099 , 09-30375441

ความคิดเห็นที่ 1  / ตะวันธรรม / 12 ก.พ. 2560 เวลา 14:44 น. ทางสำนักมีการอบรมปฏิบัติธรรม บวชตลอดปี ของศูนย์ ปีล่ะ 5 รุ่น
อบรมรุ่นล่ะ 1 เดือน เเละ 3เดือน

ดูข้อมูลการฝึกอบรมที่ผ่านมาที่ เฟ็สบุ๊ค ชื่อ ศูนย์พุทธบริษัทสากล
หรือ www.dhammadee.com

ความคิดเห็นที่ 2  / ตะวันธรรม / 12 ก.พ. 2560 เวลา 14:44 น. 

ความคิดเห็นที่ 3  / ตะวันธรรม / 12 ก.พ. 2560 เวลา 14:45 น. 

ความคิดเห็นที่ 4  / ตะวันธรรม / 12 ก.พ. 2560 เวลา 14:45 น. 

ความคิดเห็นที่ 5  / ตะวันธรรม / 12 ก.พ. 2560 เวลา 14:45 น. 

ความคิดเห็นที่ 6  / ตะวันธรรม / 12 ก.พ. 2560 เวลา 14:45 น. 

ความคิดเห็นที่ 7  / ตะวันธรรม / 12 ก.พ. 2560 เวลา 14:45 น. ขอโมทนาในกุศลจิตที่ตั้งใจจะอุปถัมภ์ สร้างพระประธาน เพื่อประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหินขาว ที่ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา จ.พิจิตร
ขอบุญรักษา เทวดาคุ้มครอง ป้องภัยนานา ((อนุญาติให้เเนะนำบุญต่อไปได้ เพื่อให้ญาติมิตรมีโอกาสในส่วนบุญใหญ่นี้))

ความคิดเห็นที่ 8  / ตะวันธรรม / 12 ก.พ. 2560 เวลา 14:46 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  480 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย