ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานวันไหว้ครูและทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 7 พ.ค. 2554
 ptteppawong   2 พ.ค. 2554

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานวันไหว้ครู บูรพาจารย์ ครอบเศียรครู
และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนปิดทององค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย
หน้าตัก 9 เมตร สูง 12 เมตร (เนื้อโลหะ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก)
วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2554
ด้วยวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยครูบาเจ้าอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้ทำการจัดสร้างรูปหล่อเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื้อโลหะ หน้าตัก 9 เมตร สูง 12 เมตร ซึ่งเป็นองค์เนื้อโลหะใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ประดิษฐาน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นอาจาริยบูชา เป็นสังฆานุสติ เป็นที่กราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบทอดต่อไปตราบนานเท่านาน
ทางวัดแสงแก้วโพธิญาณ จึงได้กำหนดการจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2554 ในวันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสมทบทุนปิดทององค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยหลวง หน้าตัก 9 เมตร สูง 12 เมตร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างศาลารอบฐานครูบาศรีวิชัย ปรับภูมิทัศน์รอบองค์ครูบาศรีวิชัย และสร้างถาวรวัตถุภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โดยในวันเดียวกันนี้ทางวัดได้มีการจัดพิธีวันไหว้ครู บูรพาจารย์ และครอบเศียรครู ร่วมด้วย เพื่อหนุนดวงชะตา เพิ่มมหาอำนาจ เสริมบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ โดยทุกท่านจะได้รับวัตถุมงคลเมตตามหานิยมเป็นล็อตเก็ตครูบาอริยชาติ เป็นที่ระลึกในวันงานดังกล่าว
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีและพิธีไหว้ครู บูรพาจารย์ในครั้งนี้ด้วย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยชั่วกาลนานเทอญ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6)
07.00 น. ร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์
09.00 น. บวงสรวงเทวดา ไหว้ครู บูรพาจารย์
10.30 น. เจริญพุทธมนต์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
13.00 น. เป่ายันต์ ครอบเศียรครู บูรพาจารย์
ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โทร. 085-614-3764,081-034-4309,0814414886 แฟ็กซ์ . 053-163-302
เว็บไซต์ : www.watsangkaew.com อีเมล์ : watsangkaew@hotmail.com
ร่วมทำบุญด้วยบัญชีธนาคารได้ที่ : ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา แม่สรวย-เชียงราย
ชื่อบัญชี พระอริยชาติ อุ่นต๊ะ เลขที่บัญชี 511-039-1389
http://www.watsangkaew.com
 เปิดอ่านหน้านี้  3171 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย