พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |
เทศกาลแห่งบุญ ในงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย วันที่ 20-29 เมษายน 2557

กำหนดงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
208/10 บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2557 นี้
ขอนิมนต์พระภิกษุ- และเจริญพรอุบาสก-อุบาสิกา มาร่วมปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา เสริมสร้าง
บารมีธรรม ถือเนกขัมมะปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่าง ๆ และเพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่พุทธบริษัท และเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญสถาพรตลอดไป
กำหนดการ วันที่ 20 เมษายน 2557 ลงทะเบียน /ขอปริวาส (อุบาสก-อุบาสิกา สมาทานศีลปฏิบัติ)
วันที่ 29 เมษายน 2557 ออกอัพภาน /ลาศีล ๘ เสร็จพิธี
หมายเหตุ : -การเดินทาง โดยรถยนต์กรุงเทพฯ-ปลายทางสวรรคโลก -สายเหนือเชียงใหม่-อุตรดิตถ์-สวรรคโลก -ถ้ามาทางสายอีสานขอนแก่น/โคราช-ให้ลงที่พิษณุโลก หรือลงสุโขทัย ต่อรถประจำทางไปสวรรคโลก รถทุก ๆ สายเมื่อถึงสวรรคโลกแล้วให้ต่อรถสองแถวประจำหมู่บ้าน (มีสายบ้านหนองป่าถ่อน-ขอนซุง-ปากคลองช้าง) ลงหน้าวัดสบูพอดี ระยะทาง 14 กม.) ซึ่งรถจอดข้างตลาดในเมืองสวรรคโลก รถจะออก เวลา 10 โมงเช้าของทุก ๆ วัน/(ถ้านอกเวลานี้ให้เหมารถสามล้อเครื่องเข้าไป ตกลงราคาเอง ซึ่งไม่เกิน หรือประมาณ 100- บาท/มี 3-4 ที่นั่ง)-(ถ้าจะลงที่ อ.ศรีสำโรง ก็ได้ เพราะมีรถสามล้อเครื่องเหมือนกัน)
ติดต่อสอบถามที่ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร.๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ .๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.
จงเตือนตนเองดีกว่า
ได้รับอนุโมทนา 2 ครั้ง จาก jinin, jinin,
DT011717
praseht
6 ม.ค. 2557 เวลา 18:18 น.

โพสต์: 220
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 20

กำหนดงานงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
208/10 บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2557 นี้
ขอนิมนต์พระภิกษุ/ขอเจริญพรอุบาสก-อุบาสิกา ศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย มาร่วมงานปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์ อบรมจิตภาวนา เสริมสร้างบารมีธรรม ถือเนกขัมมะปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่าง ๆ เพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่พุทธบริษัท และเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญสถาพรตลอดไป
กำหนดการ วันที่ 20 เมษายน 2557 ลงทะเบียน /ขอปริวาส (อุบาสก-อุบาสิกา สมาทานศีลปฏิบัติ)
วันที่ 29 เมษายน 2557 ออกอัพภาน /ลาศีล ๘ เสร็จพิธี
จึงขอเจริญพร ศรัทธาทก ๆ ท่านมาร่วมงานปฏิบัติธรรม/พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร/น้ำปานะ/กับพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศ ที่ท่านเดินทางมาปฏิบัติธรรม ณ โอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.
หมายเหตุ : ตารางเวลา ที่ประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อาหาร/น้ำปานะ วันที่.......เมษายน ๒๕๕๗ (หรือตลอดวัน ๖,๐๐๐-บาท)
เวลา ๖ โมงเช้า ข้าวต้ม (ยาคู้) - (จำนวนเงิน ๑,๐๐๐- บาท)
เวลา ๓ โมงสาย อาหาร*มื้อหลัก* (ข้าวสวย) - (จำนวนเงิน ๓,๐๐๐-บาท)
เวลา ๓ โมงบ่าย น้ำปานะ (น้ำผลไม้/น้ำหวาน/เครื่องดื่ม) - (จำนวนเงิน ๘๐๐-บาท)
เวลา ๑ ทุ่มเย็น น้ำปานะ *มื้อหลัก* (เครื่องดื่ม/ไวตามิลว์/โอวัลติน) -(จำนวนเงิน ๑,๒๐๐- บาท)
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ภายในบริเวณวัดสบูตั้งแต่เวลา ๒-๓ โมงเช้า ของทุก ๆ วัน
ติดต่อสอบถามที่ พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร. ๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ. ๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.
จงเตือนตนเองดีกว่า
praseht 6 ม.ค. 2557 เวลา 18:56 น. โพสต์: 220 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 20 คำตอบที่ 1


จงเตือนตนเองดีกว่า
praseht 6 ม.ค. 2557 เวลา 19:01 น. โพสต์: 220 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 20 คำตอบที่ 2


จงเตือนตนเองดีกว่า
praseht 6 ม.ค. 2557 เวลา 19:03 น. โพสต์: 220 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 20 คำตอบที่ 3


จงเตือนตนเองดีกว่า
praseht 6 ม.ค. 2557 เวลา 21:12 น. โพสต์: 220 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 20 คำตอบที่ 4

ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1258 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย