พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |
เชิญเช่าบูชาสมเด็จองค์ปฐมวิสุทธิเทพ ๕ นิ้ว เพื่อหาทุนดำเนินงานสร้างสมเด็จองค์ปฐม ๒ องค์ ได้แก่ สมเด็จองค์ปฐมวิสุทธิเทพ พระพุทธสิกขีทศพล สูง ๒.๕๐ เมตร และ สมเด็จองค์ปฐม พระชำระหนี้สงฆ์ขนาด ๔ ศอก หรือ ร่วมบุญตั้งแต่ ๑ บาทได้ทุกกองบุญค่ะ

สร้างตามจำนวนการสั่งจอง เริ่มสั่งจอง ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๖

ภาพที่เห็นคือ สมเด็ฐองค์ปฐม 5 นิ้วค่ะ เป็นขี้ผึ้งยังไม่ได้ติดลายค่ะ หล่อทองเหลือง 5 นิ้ว ชุบทอง
เช่าบูชาองค์ละ ๓,๙๐๐ บาท

เชิญเช่าบูชา รูปหล่อจำลอง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมวิสุทธิเทพ พระพุทธสิกขีทศพล ขนาด ๕ นิ้ว หล่อทองเหลือง ชุบทอง ชุบเงิน

วัตถุประสงค์การให้เช่าบูชาเพื่อหาทุนดำเนินงานจัดสร้างองค์พระทั้ง ๒ องค์ และวิหารที่ประทับพระสมเด็จองค์ปฐม

องค์ที่ ๑ สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ มีซุ้มเรือนแก้ว หน้าตัก ๔ ศอก ลงรักปิดทองคำแท้ทั้งองค์ ประดิษฐาน ณ วิหารพระ วัดตึก ต.บางไผ่ อ.เมือง จ. นนทบุรี (ยังขาดปัจจัยอีกมาก)

องค์ที่ ๒ สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานพระวิสุทธิเทพ พระนามว่า พระพุทธสิกขีทศพล สูง ๒.๕๐ เมตร ทำพิธีเททองหล่อองค์พระในวันพิธี (ยังขาดปัจจัยอีกมาก)

ขั้นตอนการสั่งจอง

1. ยืนยันการจองที่ คุณมยุรพัชร อัมพรต 086-352-1438
หรือ คุณกนกวรรณ คนซื่อ 085-663-4946

2.ชำระค่าเช่าบูชาพระฯ ๕ นิ้ว องค์ละ 3,900 บาท
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี กนกวรรณ คนซื่อ
เลขที่บัญชี 016-435-094-9

3.ส่งแฟกซ์สลิป หลักฐานการโอนเงิน มาที่ 02-438-0259 ต่อ 503
หรือ ส่งภาพถ่ายใบหลักฐานการโอนเงิน มาที่ [url][url][url]e-mail.gsikko@gmail.com[/url[/url[/url]]]

สามารถรับวันงานที่ 20 ส.ค. 2556 ได้เลย


ขอนอบน้อมถวายบุญทั้งหมดให้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนา ด้วยการบูชาตรงต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆ พระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน
ที่ทุกท่านมีส่วนในการจัดสร้าง ซ่อมแซม เพิ่มทุน
ก็ด้วย เงินสลึง สตางค์ บาท ร้อย พัน ที่ได้รวบรวบไว้ สะสมไว้เป็นเงินจำนวนหนึ่ง
แปลสถานะภาพเป็นองค์พระพุทธปฏิมากรณ์ ให้สวยเต็มองค์ได้
ให้ผู้พบเห็นได้เจริญจิต เจริญใจ เจริญศรัทธา
เป็นปัจจัยให้สนใจศึกษาพระธรรมคำสอน
นำไปสู่การฝึกฝนปฏิบัติ
ผลทั้งหลายเกิดมีมากไม่อาจสาธยายเป็นคำอ่านเขียนใดได้ครบ


เนื่องจากยังขาดปัจจัยอีกมาก
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือ ร่วมบุญตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไปได้ทุกกองบุญ


1. เจ้าภาพปิดทองคำแท้ 100 แผ่น กองละ 600 บาท หรือแผ่นละ 6 บาท (ใช้แผ่นทองคำแท้ ๑๓,๐๐๐ แผ่น ปิดพระองค์ที่ ๑ หน้าตัก ๔ ศอก)

2. เจ้าภาพเททองหล่อทองเหลือง ก้อนเล็ก 100 บาท ก้อนใหญ่ 500 บาท (หล่อพระองค์ที่ ๒ สูง ๒.๕๐ เมตร)

3. เจ้าภาพบวชสามเณรพระอุปคุต (20 รูป) รูปละ 1,500 บาท

4. เจ้าภาพโรงทานและเครื่องดื่ม หรือ ต้องการนำอาหารมาเลี้ยงเอง
แจ้งที่ คุณมยุรพัชร์(บี) โทร. 086-352-1438

(ตั้งโรงทานได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หรือตามที่ท่านสะดวก ยังขาดเจ้าภาพโรงทานอยู่)

5. เจ้าภาพสร้างวิหารแก้วเพื่อประดิษฐาน พระสมเด็จองค์ปฐม และหลวงปู่อุปคุตมหาเถระปางจกบาตรทรงพญานาคราชสามเศียร ณ วัดตึก นนทบุรี (แล้วแต่จิตศรัทธา)

หรือ ร่วมบุญได้ที่
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กนกวรรณ คนซื่อ
เลขที่บัญชี 016-435-094-9หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า "การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก
คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่
โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา)
ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก"
เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาโมทนา”

ที่มา:
อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป http://www.dhammathai.org/webbokboon/dbview.php?No=2009

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม กล่าวว่า “การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา
จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน
ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี "ความเห็นตรง เห็นถูกแท้"
เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย
ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท
ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย”

ที่มา:
อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป http://www.dhammathai.org/webbokboon/dbview.php?No=2009

ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
ได้รับอนุโมทนา 1 ครั้ง จาก jinin,
DT014000
sikko
19 ก.ค. 2556 เวลา 23:55 น.

โพสต์: 346
อนุโมทนา: 4
ได้รับอนุโมทนา: 19

ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม 2 พระองค์
ในพิธีใส่บาตรพระอุปคุตมหาเถระ (ตักบาตรเที่ยงคืน)
ณ วัดตึก ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
(เข้าทางเดียวกับวัดสังฆทาน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม ๕ )

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556

เริ่มงานตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๒๔.๐๐ น.


พิธีสมโภชพระองค์ที่ ๑ สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ พระชำระหนี้สงฆ์ มีซุ้มเรือนแก้วหน้าตัก ๔ ศอก ประดับเพชรและทองคำแท้ทั้งองค์

พิธีเททองหล่อพระองค์ที่ ๒ สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานวิสุทธิเทพพระนามว่าพระสิกขีทศพล สูง ๒.๕ เมตร


พิธีบวชสามเณรพระอุปคุต ๒๐ รูป และพิธีใส่บาตรพระอุปคุตเที่ยงคืน(หรือวันเพ็ญปุ๊ด)

กำหนดการ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีปลงผมสามเณรพระอุปคุ ต (เณร ๓ ขวบขึ้นไป) ๒๐ รูป
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีบวชสามเณร ในพระอุโบสถ วัดตึก จ. นนทบุรี

เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวง

เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีสมโภชน์และเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทั้ง ๒ พระองค์
เวลา ๒๒.๐๐ น. สามเณรพระอุปคุต เทศนาธรรม
เวลา ๒๔.๐๐ น. พิธีใส่บาตรพระอุปคุตมหาเถระ หรือพิธีตักบาตรเพ็ญปุ๊ด
(พระภิกษุ สามเณร ประมาณ ๕๐ รูป)

..........โปรดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตร..........

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณมยุรพัชร์ อัมพรต โทร.086-3521438

หรือ ร่วมบุญได้ที่

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช อ อมทรัพย์
ชื่อบัญชี กนกวรรณ คนซื่อ
เลขที่บัญชี 016-435-094-9


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือ ร่วมบุญตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไปได้ทุกกองบุญ

1. เจ้าภาพปิดทองคำแท้ 100 แผ่น กองละ 600 บาท หรือแผ่นละ 6 บาท

2. เจ้าภาพเททองหล่อทองเหลือง ก้อนเล็ก 100 บาท ก้อนใหญ่ 500 บาท

3. เจ้าภาพบวชสามเณรพระอุปคุต (20 รูป) รูปละ 1,500 บาท

4. เจ้าภาพโรงทานและเครื่องดื่ม หรือ ต้องการนำอาหารมาเลี้ยงเอง
แจ้งที่ คุณมยุรพัชร์(บี) โทร. 086-352-1438

(ตั้งโรงทานได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หรือตามที่ท่านสะดวก ยังขาดเจ้าภาพโรงทานอยู่)

5. เจ้าภาพสร้างวิหารแก้วเพื่อประดิษฐาน พระสมเด็จองค์ปฐม และหลวงปู่อุปคุตมหาเถระปางจกบาตรทรงพญานาคราชสามเศียร ณ วัดตึก นนทบุรี (แล้วแต่จิตศรัทธา)
ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 19 ก.ค. 2556 เวลา 23:56 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 1


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณมยุรพัชร์ อัมพรต โทร.086-3521438

หรือ ร่วมบุญได้ที่

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช อ อมทรัพย์
ชื่อบัญชี กนกวรรณ คนซื่อ
เลขที่บัญชี 016-435-094-9
ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 19 ก.ค. 2556 เวลา 23:57 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 2


เหลือเวลาอีก ๓๒ วัน เท่านั้น เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาค่ะ ขณะนี้ ยังขาดปัจจัยสร้างพระอีกมาก
ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 19 ก.ค. 2556 เวลา 23:59 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 3


เพื่อค้ำคูณบวรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้เจริญรุ่งเรือง
ให้ผู้ที่ยังไม่ศรัทธา ได้เจริญศรัทธา
ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วยังศรัทธายิ่งๆขึ้นไป

สมบัติจอมจักรพรรดิ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละแล้วเพื่อพระโพธิญาณ
ได้ปรากฎเป็นพระรูปโฉมพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์
ประดับทองคำแท้ท้ังองค์ หน้าตัก ๔ ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์) ณ วัดตึก พระราม ๕ จ.นนทบุรี เชิญร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดสร้างองค์พระร่วมกันนะคะ
ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 20 ก.ค. 2556 เวลา 00:02 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 4


สำเร็จแล้วด้วยใจ
เหลือเวลาอีก ๓๒ วัน นับถอยหลัง ไปถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ใกล้เห็นพระพุทธรูปเต็มองค์แล้วนะคะ
ได้เห็นความงดงามขององค์พระที่อยู่ระหว่างการจัดสร้างทั้ง ๒ องค์
มีขั้นตอนเตรียมขึ้นรูปปั้นด้วยดิน
แต่งเป็นองค์พระด้วยเนื้อปูนปั้น
ทาสี รอประดับทองคำแท้ทั้งองค์ในเร็ววันนี้

รวมทั้งเตรียมจัดสร้างองค์พระเพื่อทำพิธีหล่อทองเหลืองในปีนี้อีกด้วยค่ะ

แรงกำลังใจที่พวกเราชาวพุทธบริษัท
ผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้า
พระสงฆ์เจ้า

ทำให้งานทุกด้านผ่านพ้นไปได้โดยราบรื่น
มีความสำเร็จทางใจในทันทีที่ได้ทำ

วัตถุใดๆในโลกที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาก็ต้องใช้จิตใจปั้นแต่งเป็นรูปร่างให้เห็นในจิตใจก่อนทั้งนั้น

และต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างฐาน มีข้้นตอนการจัดสร้าง

โดยต้องการกำลังใจ กำลังกาย ของผู้มีส่วนร่วมทุกดวงจิตดวงใจ

งานใดๆ ถ้า ทำคนเดียวก็ใช้เวลามากและปัจจัยมาก และมีความสำเร็จแค่คนเดียว

ถ้างานนั้นทำหลายคน ก็จะเกิดความสำเร็จได้เร็วเพราะสามัคคีธรรมค่ะ
ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 20 ก.ค. 2556 เวลา 00:07 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 5

20 ก.ค. 2556 เวลา 10:41 น. โพสต์: 229 อนุโมทนา: 235 ได้รับอนุโมทนา: 42 คำตอบที่ 6


ส่งแผ่นทองมาที่
ที่อยู่

คุณมยุรพัชร อัมพรต
๑/๑๓ หมู่บ้านพฤกษา ๓๗
หมู่ที่ ๑๕ ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี
๑๑๑๔๐
ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 24 ก.ค. 2556 เวลา 13:55 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 7


ภาพที่เห็นคือ
หุ่นขี้ผึ้ง เตรียมทำบล็อกซิลิโคน ให้หล่อเพิ่มได้อีก ๑๐ องค์ และทำบล็อกหล่อ ในวันพิธี

สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานพระวิสุทธิเทพ พระนามว่าพระพุทธสิกขีทศพล สูง ๒.๕๐ เมตร

เชิญส่งแผ่นทองร่วมพิธีเททองหล่อในคืนวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้ค่ะ

ที่อยู่

คุณมยุรพัชร อัมพรต
๑/๑๓ หมู่บ้านพฤกษา ๓๗
หมู่ที่ ๑๕ ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี
๑๑๑๔๐
ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 24 ก.ค. 2556 เวลา 14:05 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 8


ภาพที่เห็นคือ สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ พระชำระหนี้สงฆ์ มีซุ้มเรือนแก้ว หน้าตัก ๔ ศอก ประดับทองคำแท้ทั้งองค์
ขาดปัจจัยอีกมากค่ะ

ขณะนี้ ช่างระดมตกแต่งขัดองค์พระ เพิ่มลายถวายความงาม และจะลงรัก ปิดทองคำต่อ เพื่อให้ทันวันงาน สมโภชปิดทองพระในวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๕๖ นี้ค่ะ
ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 24 ก.ค. 2556 เวลา 14:08 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 9


ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 24 ก.ค. 2556 เวลา 14:11 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 10


ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 24 ก.ค. 2556 เวลา 14:11 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 11


ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 24 ก.ค. 2556 เวลา 14:12 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 12


ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 24 ก.ค. 2556 เวลา 14:13 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 13


วันนี้มีผู้สั่งจอง พระวิสุทธิเทพ ๕ นิ้ว หล่อทองเหลือง ชุบทอง ชุบเงิน เข้ามาแล้วค่ะ
ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 25 ก.ค. 2556 เวลา 19:16 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 14


เชิญร่วมสร้าง พระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลกจำนวน ๒ องค์ (๒ ปาง)

นอบน้อมถวายสมเด็จองค์ปฐม โดยมี พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นประธาน ทุกกองบุญแม้แต่เงิน ๑ สตางค์ หากจิตสะอาดตั้งมั่นก็ได้บุญครบ บริบูรณ์
ผู้มีน้อยทำน้อย เกิดอานิสงส์ ผู้มีมาก เชิญทำตามกำลังใจเถิด

ร่วมบุญ ๑ บาทได้ทุกกองบุญ หรือ

เชิญร่วมบุญตามกำลังศรัทธา ดังนี้

๑.ประดับทองสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์พระชำระหนี้สงฆ์ ๔ ศอก (สมเด็จองค์ปฐมปางที่ ๑) ทองคำเปลว แผ่นละ ๖ บาท
( ๑ กอง = ๑๐๐ แผ่น หรือ กองละ ๖๐๐ บาท)
ใช้แผ่นทองคำทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ แผ่น (ยังขาดปัจจัยอยู่)

๒.แท่งทองเหลือง หล่อสมเด็จองค์ปฐมพระวิสุทธิเทพ สูง๒.๕๐ เมตร
(สมเด็จองค์ปฐมปางที่ ๒)
ก้อนทองเหลือง ขนาดเล็ก ก้อนละ ๑๐๐ บาท
ก้อนทองเหลือง ขนาดใหญ่ ก้อนละ ๕๐๐ บาท
(อัญเชิญยังวัด ใน จ. อุทัยธานี งานกฐิน วันที่ ๙-๑๐ พ.ย.๒๕๕๖)

๓.ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรพระอุปคุต ๒๕ รูป
เจ้าภาพรูปละ ๑,๕๐๐ บาท

๔.ทำบุญสร้างวิหารพระเพื่อประดิษฐานพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่อง
มหาจักรพรรดิ์ พระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก ๔ ศอก และพระอุปคุตมหาเถระ
ปางจกบาตรหยุดตะวัน ณ วัดตึก จ.นนทบุรี
งบประมาณในการก่อสร้างวิหาร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (โครงสร้างยังไม่รวมประดับตกแต่ง)

๕.เจ้าภาพโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งโรงทานเวลา 12.00 น.
เป็นต้นไปหรือตามที่ท่านสะดวก หรือ ต้องการนำอาหารมาเลี้ยงเอง
(ยังขาดเจ้าภาพโรงทานอยู่)


สอบถามเพิ่มเติม คุณมยุรพัชร อัมพรต โทร. ๐๘๖-๓๕๒-๑๔๓๘
คุณกนกวรรณ คนซื่อ โทร ๐๘๕-๖๖๓-๔๙๔๖

โอนปัจจัยทำบุญไปที่ (สร้างพระเสร็จปิดบัญชีค่ะ)
บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี กนกวรรณ คนซื่อ
เลขที่ ๐๑๖-๔๓๕-๐๙๔-๙

ติดตามภาพงานสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ๒ องค์ ได้ที่

เวป.ธรรมะไทย/ บอร์ดบอกบุญ/ผู้โพสบอกบุญ sikko
www.dhammathai.org/webbokboon/dbview.php?No=2476

เวปพลังจิต.org /บอร์ดพลังจิต/ศูนย์ประชาสัมพันธ์/พระพุทธรูป-วิหารทาน-สิ่งก่อสร้าง
http://board.palungit.org/f150/...ขาดปัจจัยสร้างพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม๒พระองค์

เฟชบุค กนกวรรณ คนซื่อ กนนี่
www.facebook/sikko.kanokwan

ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 6 ส.ค. 2556 เวลา 20:04 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 15


เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เดินทางไปรับเสด็จสมเด็จองค์ปฐม ที่ต่างจังหวัด ด้วยความตั้งใจมั่นว่าองค์พระต้องถึงวัดตึกให้ได้
ให้ฟรี จิตศรัทธาพระรัตนตรัย ทุนเริ่มต้นถวายเพื่อพระพุทธศาสนา ทำให้สุข สนุกแบบสบายใจ
sikko 7 ส.ค. 2556 เวลา 00:30 น. โพสต์: 346 อนุโมทนา: 4 ได้รับอนุโมทนา: 19 คำตอบที่ 16

ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 5531 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย