พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |
กำหนดบำเพ็ญกุศลและถวายเพลิง หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง 26 พฤษภาคม 2556 14.00 น.

กำหนดบำเพ็ญกุศลและถวายเพลิง
หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ อุดรธานี

กำหนดการบำเพ็ญกุศล
วันที่ 25 พฤษภาคม 2556
07.00 น. พระสงฆ์ สามเณร ออกบิณฑบาต ถวายจังหัน
09.00 น. เปิดโอกาสให้ศิษยานุศืษย์กราบเคารพศพ(ชั้นบนของศาลาใหญ่) บูชาผ้าไตร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
18.00 น. สวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศล ฟังพระธรรมเทศนา

กำหนดการถวายเพลิง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2556
07.30 น. พระสงฆ์ สามเณร ออกบิณฑบาต ถวายจังหัน
10.00 น. เคลื่อนสรีระหลวงพ่อไปยังจิตกาธาน
13.00 น. พระเถรแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
14.00 น. สวดมาติกา-บังสุกุล บังสุกุลหน้าหีบศพ วางดอกไม้จันทน์ เสร็จแล้วประกอบพิธีถวายเพลิง
19.30 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
20.00 น. พระเถรแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556
06.00 น. เก็บอัฐิ
07.30 น. พระสงฆ์ สามเณร ออกบิณฑบาต ถวายจังหัน
ถวายจตุปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

สามารถร่วมทำบุญบูชาคุณหลวงพ่อได้โดย โอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ
เนื่องในงานสวดพระอภิธรรมหลวงปู่คูณ สุเมโธ
เลขที่ 431-0-42686-7

http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=4185
DT013329
visani
16 พ.ค. 2556 เวลา 13:36 น.

โพสต์: 15
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 7
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1916 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย