เชิญร่วมงานพิธีเปิดสาขาบ้านสวนพีระมิด สาขา 11 อ.เมือง จ.นครนายก วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 : เวลา : 9.00-12.00 น.
 neenee   15 พ.ค. 2556

เชิญร่วมงานพิธีเปิดสาขาบ้านสวนพีระมิด สาขา 11
อ.เมือง จ.นครนายก
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 :
เวลา : 9.00-12.00 น.

หัวหน้าสาขา : ดร.ชัชวลี กะลัมพะเหติ(ดร.จิ๋ม)

สถานที่ : 27 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

สอบถามเส้นทางเพื่อร่วมงาน : ดร.จิ๋ม 089-8837768

รายละเอียด :

- ชมบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านพ่อดตาจินิน พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และทุกๆพระองค์ทั่วทั้งอนันตจักรวาลที่

จะเสด็จมาโดยการอาราธนาของท่านอาจารย์อุบล ท่านจะได้สัมผัสกับพระบารมีอันประมาณมิได้ และพิสูจน์

ได้เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยอาการเจ็บป่วยที่จะดีขึ้นหรือหายฉับพลันทันที ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่เชิญพิสูจน์ด้วย

ตนเองก่อนค่อยเชื่อจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา


-แสดงกฏแห่งกรรมผ่านธรรมะบำบัดเห็นผลทันที สำหรับท่านที่เจ็บป่วย มีปัญหาการงาน การเงิน ทุกข์ต่างๆ

ท่านจะได้รู้เหตุและดับที่เหตุและผลที่เกิดขึ้น เช่น อาการเจ็บป่วยที่หายหรือดีขึ้นฉับพลันทันทีจะเป็นตัว

แสดงความจริงให้ท่านพิสูจน์ด้วยตนเอง

-การทำน้ำทิพย์ พิสูจน์ผลได้ทันที

-การล้างมนต์ดำ คุณไสย์ สิ่งไม่ดีที่อยู่ในแต่ละคนทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทำให้ชีวิตตนเองตกต่ำทุกด้าน มี

ปัญหาเจ็บป่วย เช่น เจ็บปวดทั่วร่างกาย เจ็บหรือปวดกระดูก บางท่านมีอาการคล้ายโดนเข็มแทง อาการเจ็บ

ปวดเคลื่อนย้ายที่ได้ เป็นต้น ซึ่งการล้างมนต์ดำ คุณไสย์ให้หายขาดนี้ต้องอาศัยบารมีของพระนางเนเฟอร์ตา

รีและท่านรามเสสที่2เท่านั้น อย่าเพิ่งเชื่อ เชิญพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองก่อน เหมือนชาวราชบุรี เพชรบุรี

ปราณบุรี ที่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองมาแล้ว ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด จริงหรือไม่

-เรียนรู้วิธีการใช้ธรรมะบำบัดเพื่อช่วยตนเอง ผู้อื่น ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและยามฉุกเฉิน เช่น เวลาเกิดภัย

พิบัติ เป็นต้น

-สำหรับท่านที่ต้องการบูชาวัตถุมงคลของบ้านสวนพีระมิดทุกรุ่นก็สามารถบูชาได้ที่งานนี้

- สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าร่วมงานได้แก่

1. น้ำ 3 ขวด/คน (ห้ามนำมาเกิน)

2. ลูกอม 1 ถุง/คน (ห้ามนำมาเกิน)

ขอให้ทุกท่านมีความสุข พ้นทุกข์ทั้งปวง สาธุ
ขอเชิญท่านที่ไปร่วมงานพิธีเปิดสาขาบ้านสวนพีระมิด สาขา 11

อ.เมือง จ.นครนายก

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 :

เวลา : 9.00-12.00 น.

หลังจากเสร็จงานแล้วขอเชิญไปสร้างบุญกันต่อที่ บ้านสวนพีระมิด

บุญติดกระจกองค์พระชำระหนี้แผ่นดิน

บุญติดกระจกวิหารทาน อาคารอเนกประสงค์

บุญแรงกายอื่น ๆ เช่นงานเกษตร ทำความสะอาดเขตบุญ

และร่วมงานวิสาขบูชา ในช่วงกลางคืน

ท่านที่ประสงค์จะไปทำบุญที่บ้านสวนพีระมิด

ขออนุญาตได้ที่

กระทู้


ห้องสนทนา ท่านอาจารย์อุบล ศุภาเดชาภรณ์

[กระทู้ปักหมุด] ใครจะขออนุญาตไปบ้านสวน เชิญแจ้งที่นี่ค่ะ (อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์)


ขออนุญาตภายในวันที่ 23/5/2556 น่ะคะ เปิดอ่านหน้านี้  2425 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย