พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |
แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ

แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ

บริษัท โอเค แมส จำกัด และผู้มีจิตกุศล ร่วมเผยแพร่ธรรมะ โดยแจกดีวีดีบันทึกการแสดงธรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 2 ตอน อยู่เย็น เป็นสุข” ฟรี! จำนวน 1,000 ชุด
คุณอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค แมส จำกัด เปิดเผยว่า “การจัดงานแสดงธรรมเทศนามหาบุญกุศล “มีเทศน์ มีทอล์ค” ครั้งที่ 2 ตอน อยู่เย็น เป็นสุข” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะโดย 9 พระนักเทศน์ระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว, พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง เป็นต้น ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน โดยพร้อมใจกันรับฟังการเทศนาหลักธรรม แนวทางปฏิบัติตนอันดีงาม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นหนทาง
ซึ่งนำไปสู่การอยู่อย่างเย็นใจ และเป็นสุขได้ในสังคม ในการนี้ได้ร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อการกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 783,640 บาท โดยรายได้จากการบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จะมอบให้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมสมทบในโครงการจัดทำรถตรวจรักษาดวงตาทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนแรงศรัทธาดังกล่าวฯ บริษัท โอเค แมส จำกัด คณะผู้จัดงานฯ ร่วมด้วยคุณนภาพิสุทธ์ พิชัยวรวัฒน์ และคุณโพชฌงค์ ถีรวงศ์ ผู้มีจิตศรัทธา จึงผลิตดีวีดีเทศนาธรรมเรื่อง “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 2 ตอน อยู่เย็น เป็นสุข” โดยบันทึกการแสดงเทศนาธรรมของพระนักเทศน์ทั้ง 9 รูป ครบถ้วนทุกเนื้อหา พร้อมประมวลภาพบรรยากาศภายในงานเต็มอิ่ม จัดแจกฟรี! จำนวน 1,000 ชุด”
องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับดีวีดีเทศนาธรรมเรื่อง “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 2 ตอน อยู่เย็น เป็นสุข” แนบมาพร้อมซองขนาด A4 ติดแสตมป์ 30 บาท จ่าหน้าซองถึง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ของผู้ประสานงานหน่วยงานของท่าน ส่งมาที่ บริษัท โอเค แมส จำกัด 169/19 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-618-7781-4 ต่อ 105 และ 109 หรือรายการสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส โทร. 02-790-2111 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ด่วน! จำนวน 1,000 ชุด เท่านั้น ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมกดถูกใจ! กันได้ที่ www.facebook.com/meethesmeetalk
ที่มา : มีเทศน์ มีทอล์ค
DT014193
vivienne
12 เม.ย. 2556 เวลา 10:58 น.

โพสต์: 3
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 4
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1006 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย