พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |
เชิญร่วมทำบุญแผ่นดวงยันต์และสลักชื่อที่ฐานพระประธาน

เชิญร่วมทำบุญแผ่นดวงยันต์และสลักชื่อฐานพระประธาน

ตามที่ทางวารสารชาวพุทธวัดกำแพงบางได้ทำพิธีเททองหล่อพระประธานแล้วเสร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น

ทางวารสารชาวพุทธวัดกำแพงบางจาก จึงได้กำหนดวันบรรจุแผ่นดวงยันต์ที่สาธุชน ได้จารึก ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด แล้ว ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 และ กำหนด พิธีเบิกเนตรพระประธานในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556

หากสาธุชนที่มีความประสงค์จะทำบุญแผ่นดวงยันต์ หรือ มีความประสงค์จะทำบุญสลักชื่อที่ฐานพระประธาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่.วารสารชาวพุทธวัดกำแพงบางจาก โทร. 0-2467-1352 ได้ตลอดวัน
DT014380
งานบุญ
1 เม.ย. 2556 เวลา 23:00 น.

โพสต์: 6
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 1

พิธีแผ่นดวงยันต์ ปี 2555 ที่ผ่านมา
งานบุญ 1 เม.ย. 2556 เวลา 23:01 น. โพสต์: 6 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 1 คำตอบที่ 1


พิธีเบิกเนตรพระประธาน ปี 2555 ที่ผ่านมา
งานบุญ 1 เม.ย. 2556 เวลา 23:02 น. โพสต์: 6 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 1 คำตอบที่ 2


พระประธานที่นำถวายวัดศิริมงคลวนาราม จ.อุบลราชนี ปี 2555 ที่ผ่านมา
งานบุญ 1 เม.ย. 2556 เวลา 23:03 น. โพสต์: 6 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 1 คำตอบที่ 3


มวลสาธุชนที่มาร่วมงานพิธีเบิกเนตรพระประธาน ร่วมกันถวายพระประธาน ปี 2555 ที่ผ่านมา
งานบุญ 1 เม.ย. 2556 เวลา 23:05 น. โพสต์: 6 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 1 คำตอบที่ 4

ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1268 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย