พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ
Share |
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามรายการต่อไปนี้ (สอบถามรายละเอียดที่คุณขนิษฐา ชีพชูเกียรติ โทร. ๐๒ – ๒๘๑ – ๙๕๖๓ – ๔ กด ๑๒๐ หรือคุณปัญจศรี สวัสดิชีวิน โทร. ๐๘๑ – ๖๓๒ – ๕๘๒๑

๑. โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร ๗ วัน (ค้างคืน) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ถึงวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ อำนวยการฝึกอบรมโดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๒. โครงการปฏิบัติจิตตภาวนาต่อเนื่องเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความก้าวหน้าสู่ทางสายเอก (ค้างคืน) ระหว่างวันศุกร์ ที่ ๑๐ ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ อำนวยการฝึกอบรมโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ วัดป่าสุญญตา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ พระมหาชัชวินทร์ อธิเมธี (ครูบานุ) วัดมาบจันทร์ (สุภัททะบรรพต) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


๓. โครงการอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ ๕๓ ระหว่างวันจันทร์ ที่ ๑ ถึง วันอาทิตย์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ อำนวยการฝึกอบรมโดย พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

๔. โครงการสุขภาพกายและสุขภาพใจ ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ถึง วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
DT07911
pookmainz
23 มิ.ย. 2555 เวลา 17:13 น.

โพสต์: 8
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 2
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1617 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย