มงคลที่ ๓.การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
ควรบูชา ไตรรัตน์ ขัตติเยศร์
ผู้วิเศษ ก่อเกื้อ เหนือเกศา
ครูอาจารย์ เจดีย์ ที่สักการ์
ด้วยบุปผา ปฏิบัติ สวัสดิ์การ.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
 
หน้าแรก กวีธรรมะ เว็บบอร์ดธรรมะไทย คำถาม/กระทู้ ที่ 1997

**อบายมุข6** คืออะไร ใครรู้บ้าง???????????????

อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอบายมุข 6 ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ในสังคมยุคปัจจุบัน
วอนผู้รู้ช่วยไขข้อข้องใจให้ทีนะคะ

บิวส์ [203.172.145.90] [ วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา 12:28 น. ]

อบายมุข คือ หนทางที่นำไปสู่ความเสื่อมเสีย ๔ ประการ คือ

๑. เป็นนักเลงผู้หญิง ก่อให้เกิดการเสียทรัพย์เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
๒. เป็นนักเลงสุรา ทำให้บันทอนสุขภาพร่างกายทำให้ประกอบการงานไม่เต็มที่
๓. เป็นนักเลงการพนัน ทำให้เป็นมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท ไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น
๔. คบคนชั่วเป็นมิตร ย่อมนำพาไปสู่ความเสื่อมเสียทั้งปวง

มี ๔ ครับ ๖ ไม่เคยได้ยิน
I am [202.6.107.51] [ 11 พ.ย. 2548 เวลา 14:55 น. ] [ 1 ]

แต่ผมได้รู้มาว่ามี 6 ครับ
1.ดื่มน้ำเมา
2.เที่ยวกลางคืน
3.เที่ยวดูการเล่น
4เล่นการพนัน
5.คบคนชั่วเป็นมิตร
6.เกียจคร้านการทำงาน

ที่จำได้ดี เพราะข้อ1.ผมถนัด
กเว็นฯ [58.11.101.3] [ 12 พ.ย. 2548 เวลา 11:17 น. ] [ 2 ]

                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
                 คำว่า อบายมุข 4 , อบายมุข 6
[url]http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=อบายมุข[/url]

                 iv. ธรรมสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือน
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type.php?t=4&head=on

แนะนำ
                 อ่าน และค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
                 อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
                 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/

                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 สารบัญประเภทธรรม
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type_index.php?

                 หมวดหนังสือธรรมะ
http://84000.org/tipitaka/book/

                 เรื่อง ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

                 เรื่อง ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html
                 เรื่อง
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
                    การใช้ทรัพย์ ๕ ประการ
                    มหาทาน
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๑
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๒
                    กาลทาน ๕ อย่าง
                    ให้ทานในที่ใดมีผลมาก
                    ทานที่เจาะจงและไม่เจาะจง ๒๑ ประเภท
                    สังฆทาน ๗ ประเภท
                    ถวายภิกษุรูปเดียว ก็เป็นสังฆทาน
                    ทัททัลลวิมาน-แสดงอานิสงส์ของสังฆทาน
                    เรื่องเศรษฐีเท้าแมว
                    ความบริสุทธิ์แห่งทักษณาทาน ๔
                    อานิสงส์ของทาน ๕ อย่าง
                    ทานที่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ๖
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ๑
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html

ฐานาฐานะ [202.133.189.38] [ 14 พ.ย. 2548 เวลา 03:09 น. ] [ 3 ]


                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
                 คำว่า อบายมุข 4 , อบายมุข 6
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%CD%BA%D2%C2%C1%D8%A2

                 iv. ธรรมสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือน
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type.php?t=4&head=on

แนะนำ
                 อ่าน และค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
                 อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
                 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/

                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 สารบัญประเภทธรรม
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type_index.php?

                 หมวดหนังสือธรรมะ
http://84000.org/tipitaka/book/

                 เรื่อง ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

                 เรื่อง ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html
                 เรื่อง
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
                    การใช้ทรัพย์ ๕ ประการ
                    มหาทาน
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๑
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๒
                    กาลทาน ๕ อย่าง
                    ให้ทานในที่ใดมีผลมาก
                    ทานที่เจาะจงและไม่เจาะจง ๒๑ ประเภท
                    สังฆทาน ๗ ประเภท
                    ถวายภิกษุรูปเดียว ก็เป็นสังฆทาน
                    ทัททัลลวิมาน-แสดงอานิสงส์ของสังฆทาน
                    เรื่องเศรษฐีเท้าแมว
                    ความบริสุทธิ์แห่งทักษณาทาน ๔
                    อานิสงส์ของทาน ๕ อย่าง
                    ทานที่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ๖
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ๑
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html
ฐานาฐานะ [202.133.189.38] [ 14 พ.ย. 2548 เวลา 03:12 น. ] [ 4 ]

โมทนากับ ท่านเกว็น ท่านฐานาฐานะ ด้วยนะครับ สาธุ...
ไม่รู้ผ่านตาได้อย่างไร
I am [202.6.107.51] [ 14 พ.ย. 2548 เวลา 08:23 น. ] [ 5 ]

ขอบคุณ คุณ I am และ คุณ ฐานาฐานะ ครับ ทำให้ผมได้รู้อบายมุข4
เช่นกันครับ อบายมุข4ผมก็เพิ่งเคยอ่านเจอ
ขอบคุณเจ้าของกระทู้ด้วยครับ
กเว็นฯ [58.11.101.3] [ 14 พ.ย. 2548 เวลา 21:23 น. ] [ 6 ]

ขอบคุณมากนะคะ
ตอนนี้ทำการบ้านวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ค่ะ
ได้รับความรู้จากเว็บนี้มากเลยนะคะ
หมูตู้ [210.246.68.121] [ 9 ธ.ค. 2548 เวลา 19:17 น. ] [ 7 ]

......
........ [210.203.182.21] [ 22 ม.ค. 2549 เวลา 14:36 น. ] [ 8 ]

ขอบคุงเหมือนกานงับ กะลังทำการบ้านพระพุทธศาสนาพอดีเรย
I am [210.203.182.21] [ 22 ม.ค. 2549 เวลา 14:45 น. ] [ 9 ]

ขออบายมุข 4 เยอะๆ ไม่มีรึ ++
คิง [124.120.15.53] [ 25 มิ.ย. 2549 เวลา 15:25 น. ] [ 10 ]

น่ารัก
1234 [203.150.97.139] [ 5 ก.ค. 2549 เวลา 15:32 น. ] [ 11 ]

อบายมุก6เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าเอา???เเทงเข้าไปมน???เดี๋ยวท้อง
9876543210 [203.150.97.139] [ 5 ก.ค. 2549 เวลา 15:37 น. ] [ 12 ]

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111??????
7 [203.150.97.139] [ 5 ก.ค. 2549 เวลา 15:39 น. ] [ 13 ]

ขออบายมุข6หน่อยครับ
เอ [203.150.82.81] [ 21 ก.ค. 2549 เวลา 20:55 น. ] [ 14 ]

ขออบายมุข6เยอะๆๆๆๆๆๆๆๆ
ออนกรนาว [203.150.82.81] [ 21 ก.ค. 2549 เวลา 20:59 น. ] [ 15 ]

ขออบายมุข6ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆน่อยคับ
ga [210.86.142.193] [ 23 ก.ค. 2549 เวลา 15:27 น. ] [ 16 ]

 แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมธรรมะในสวน
จำนวนคนอ่าน 1735 คน 
* โปรดอ่านกฎกติกาก่อนการแสดงความคิดเห็น *

๑.โปรดงดเว้นการแสดงหลักธรรมที่ขัดต่อหลักพระไตรปิฎก
๒.
โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน หรือบุคคลอันเป็นที่เคารพ
๓.ทีมงานธรรมะไทยขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
 
อ้างอิง :
   พระไตรปิฎก   พจนานุกรมพุทธศาสตร์   พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
   
การแสดงผล :
จัดชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง จัดชิดขวา
ไอคอนพื้นฐาน : 
 แทรกลิงค์ URLแทรกรูปย่อหน้าตัวหนาตัวเอียงเส้นใต้สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีชมพูสีเทา    
โดย * :
E-mail :
ส่งไฟล์ภาพ : ( สมาชิกเว็บฯ สามารถ upload ภาพได้ครับ )
สมาชิก : ล๊อกอินสมาชิก
 
Security Code
รหัสความปลอดภัย
 

เว็บบอร์ดธรรมะไทย
กวีธรรมะ
ปิดหน้าต่างนี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org Users Online = 5, this page = 3