มงคลที่ ๙.มีวินัยที่ดี
อันวินัย นำระเบียบ สู่เรียบร้อย คนใหญ่น้อย เปรมปรีดิ์ ดีนักหนา
วินัยสร้าง กระจ่างข้อ ก่อศรัทธา เพราะรักษา กติกา พาร่วมมือ
ไม่พูดเท็จ พูดสอดเสียด และพูดมาก ละความยาก สร้างวิบาก ฝากยึดถือ
คนหมู่มาก มักถางถาก ปากข่าวลือ ต้องสัตย์ซื่อ ถือวินัย ใช้ร่วมกัน.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
 
หน้าแรก กวีธรรมะ เว็บบอร์ดธรรมะไทย คำถาม/กระทู้ ที่ 1997

**อบายมุข6** คืออะไร ใครรู้บ้าง???????????????

อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอบายมุข 6 ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต ในสังคมยุคปัจจุบัน
วอนผู้รู้ช่วยไขข้อข้องใจให้ทีนะคะ

บิวส์ [203.172.145.90] [ วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา 12:28 น. ]

อบายมุข คือ หนทางที่นำไปสู่ความเสื่อมเสีย ๔ ประการ คือ

๑. เป็นนักเลงผู้หญิง ก่อให้เกิดการเสียทรัพย์เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
๒. เป็นนักเลงสุรา ทำให้บันทอนสุขภาพร่างกายทำให้ประกอบการงานไม่เต็มที่
๓. เป็นนักเลงการพนัน ทำให้เป็นมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท ไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น
๔. คบคนชั่วเป็นมิตร ย่อมนำพาไปสู่ความเสื่อมเสียทั้งปวง

มี ๔ ครับ ๖ ไม่เคยได้ยิน
I am [202.6.107.51] [ 11 พ.ย. 2548 เวลา 14:55 น. ] [ 1 ]

แต่ผมได้รู้มาว่ามี 6 ครับ
1.ดื่มน้ำเมา
2.เที่ยวกลางคืน
3.เที่ยวดูการเล่น
4เล่นการพนัน
5.คบคนชั่วเป็นมิตร
6.เกียจคร้านการทำงาน

ที่จำได้ดี เพราะข้อ1.ผมถนัด
กเว็นฯ [58.11.101.3] [ 12 พ.ย. 2548 เวลา 11:17 น. ] [ 2 ]

                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
                 คำว่า อบายมุข 4 , อบายมุข 6
[url]http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=อบายมุข[/url]

                 iv. ธรรมสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือน
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type.php?t=4&head=on

แนะนำ
                 อ่าน และค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
                 อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
                 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/

                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 สารบัญประเภทธรรม
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type_index.php?

                 หมวดหนังสือธรรมะ
http://84000.org/tipitaka/book/

                 เรื่อง ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

                 เรื่อง ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html
                 เรื่อง
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
                    การใช้ทรัพย์ ๕ ประการ
                    มหาทาน
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๑
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๒
                    กาลทาน ๕ อย่าง
                    ให้ทานในที่ใดมีผลมาก
                    ทานที่เจาะจงและไม่เจาะจง ๒๑ ประเภท
                    สังฆทาน ๗ ประเภท
                    ถวายภิกษุรูปเดียว ก็เป็นสังฆทาน
                    ทัททัลลวิมาน-แสดงอานิสงส์ของสังฆทาน
                    เรื่องเศรษฐีเท้าแมว
                    ความบริสุทธิ์แห่งทักษณาทาน ๔
                    อานิสงส์ของทาน ๕ อย่าง
                    ทานที่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ๖
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ๑
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html

ฐานาฐานะ [202.133.189.38] [ 14 พ.ย. 2548 เวลา 03:09 น. ] [ 3 ]


                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
                 คำว่า อบายมุข 4 , อบายมุข 6
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%CD%BA%D2%C2%C1%D8%A2

                 iv. ธรรมสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือน
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type.php?t=4&head=on

แนะนำ
                 อ่าน และค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
                 อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
                 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/

                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 สารบัญประเภทธรรม
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type_index.php?

                 หมวดหนังสือธรรมะ
http://84000.org/tipitaka/book/

                 เรื่อง ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

                 เรื่อง ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html
                 เรื่อง
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
                    การใช้ทรัพย์ ๕ ประการ
                    มหาทาน
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๑
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๒
                    กาลทาน ๕ อย่าง
                    ให้ทานในที่ใดมีผลมาก
                    ทานที่เจาะจงและไม่เจาะจง ๒๑ ประเภท
                    สังฆทาน ๗ ประเภท
                    ถวายภิกษุรูปเดียว ก็เป็นสังฆทาน
                    ทัททัลลวิมาน-แสดงอานิสงส์ของสังฆทาน
                    เรื่องเศรษฐีเท้าแมว
                    ความบริสุทธิ์แห่งทักษณาทาน ๔
                    อานิสงส์ของทาน ๕ อย่าง
                    ทานที่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ๖
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ๑
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html
ฐานาฐานะ [202.133.189.38] [ 14 พ.ย. 2548 เวลา 03:12 น. ] [ 4 ]

โมทนากับ ท่านเกว็น ท่านฐานาฐานะ ด้วยนะครับ สาธุ...
ไม่รู้ผ่านตาได้อย่างไร
I am [202.6.107.51] [ 14 พ.ย. 2548 เวลา 08:23 น. ] [ 5 ]

ขอบคุณ คุณ I am และ คุณ ฐานาฐานะ ครับ ทำให้ผมได้รู้อบายมุข4
เช่นกันครับ อบายมุข4ผมก็เพิ่งเคยอ่านเจอ
ขอบคุณเจ้าของกระทู้ด้วยครับ
กเว็นฯ [58.11.101.3] [ 14 พ.ย. 2548 เวลา 21:23 น. ] [ 6 ]

ขอบคุณมากนะคะ
ตอนนี้ทำการบ้านวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ค่ะ
ได้รับความรู้จากเว็บนี้มากเลยนะคะ
หมูตู้ [210.246.68.121] [ 9 ธ.ค. 2548 เวลา 19:17 น. ] [ 7 ]

......
........ [210.203.182.21] [ 22 ม.ค. 2549 เวลา 14:36 น. ] [ 8 ]

ขอบคุงเหมือนกานงับ กะลังทำการบ้านพระพุทธศาสนาพอดีเรย
I am [210.203.182.21] [ 22 ม.ค. 2549 เวลา 14:45 น. ] [ 9 ]

ขออบายมุข 4 เยอะๆ ไม่มีรึ ++
คิง [124.120.15.53] [ 25 มิ.ย. 2549 เวลา 15:25 น. ] [ 10 ]

น่ารัก
1234 [203.150.97.139] [ 5 ก.ค. 2549 เวลา 15:32 น. ] [ 11 ]

อบายมุก6เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าเอา???เเทงเข้าไปมน???เดี๋ยวท้อง
9876543210 [203.150.97.139] [ 5 ก.ค. 2549 เวลา 15:37 น. ] [ 12 ]

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111??????
7 [203.150.97.139] [ 5 ก.ค. 2549 เวลา 15:39 น. ] [ 13 ]

ขออบายมุข6หน่อยครับ
เอ [203.150.82.81] [ 21 ก.ค. 2549 เวลา 20:55 น. ] [ 14 ]

ขออบายมุข6เยอะๆๆๆๆๆๆๆๆ
ออนกรนาว [203.150.82.81] [ 21 ก.ค. 2549 เวลา 20:59 น. ] [ 15 ]

ขออบายมุข6ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆน่อยคับ
ga [210.86.142.193] [ 23 ก.ค. 2549 เวลา 15:27 น. ] [ 16 ]

 แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมธรรมะในสวน
จำนวนคนอ่าน 1604 คน 
* โปรดอ่านกฎกติกาก่อนการแสดงความคิดเห็น *

๑.โปรดงดเว้นการแสดงหลักธรรมที่ขัดต่อหลักพระไตรปิฎก
๒.
โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน หรือบุคคลอันเป็นที่เคารพ
๓.ทีมงานธรรมะไทยขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
 
อ้างอิง :
   พระไตรปิฎก   พจนานุกรมพุทธศาสตร์   พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
   
การแสดงผล :
จัดชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง จัดชิดขวา
ไอคอนพื้นฐาน : 
 แทรกลิงค์ URLแทรกรูปย่อหน้าตัวหนาตัวเอียงเส้นใต้สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีชมพูสีเทา    
โดย * :
E-mail :
ส่งไฟล์ภาพ : ( สมาชิกเว็บฯ สามารถ upload ภาพได้ครับ )
สมาชิก : ล๊อกอินสมาชิก
 
Security Code
รหัสความปลอดภัย
 

เว็บบอร์ดธรรมะไทย
กวีธรรมะ
ปิดหน้าต่างนี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org Users Online = 9, this page = 4