วัดประยุรวงศาวาส อบรมวิชาการเทศนารุ่นที่ ๑๖ สาธิตการเทศน์มหาชาติ

 kema  

อบรมวิชาการเทศนารุ่นที่ ๑๖ สาธิตการเทศน์มหาชาติ..การสัมมนาการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๖ ขององค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สัปดาห์ที่ ๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ นี้ พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส บรรยายให้ความรู้ แง่คิด และข้อสังเกตุ ในการฝึกเทศน์มหาชาติ ให้แก่ภิกษุ-สามเณร ผู้เข้ารับการอบรมภายในห้องประชุมและด้านนอกเป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้น พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และทีมงาน จัดให้มีการสาธิตการเทศน์มหาชาติ ๓ ธรรมาสน์ http://watprayoon.org/index.php


• วัดสังข์กระจาย วรวิหาร

• รู้จักพอดีในการเสียสละ เพราะในการสร้างประโยชน์ผู้อื่นในระยะยาว เราต้องรู้จักรักษากายและใจของเราไปด้วย

• 81(25/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล ““พระกริ่งมหาฤๅษี , พระปิดตาวาสนาดี” ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• คำว่ารักผู้อื่น เพียงคำเดียวเท่านั้นแหละพอ มันพอมันพอเป็นทุกอย่างทุกประการในการที่จะแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับสันติสุข และสันติภาพของคนเรา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย