วัดประยุรวงศาวาส อบรมวิชาการเทศนารุ่นที่ ๑๖ สาธิตการเทศน์มหาชาติ

 kema    

อบรมวิชาการเทศนารุ่นที่ ๑๖ สาธิตการเทศน์มหาชาติ..การสัมมนาการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๖ ขององค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สัปดาห์ที่ ๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ นี้ พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส บรรยายให้ความรู้ แง่คิด และข้อสังเกตุ ในการฝึกเทศน์มหาชาติ ให้แก่ภิกษุ-สามเณร ผู้เข้ารับการอบรมภายในห้องประชุมและด้านนอกเป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้น พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และทีมงาน จัดให้มีการสาธิตการเทศน์มหาชาติ ๓ ธรรมาสน์ http://watprayoon.org/index.php
 3,877 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย