ถามเรื่องการพูดกับคนตายอีกครั้ง

 asd    

ข้าพเจ้าเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่แต่ก็เคยอ่านเวปธรรมะไทยบ่อยเหมือนกัน เคยอ่านคำถามและคำตอบหนึ่งเมื่อไรจำไม่ได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจและยังสงสัยอยู่ เพราะคำถามนั้นข้าพเจ้าก็อยากทราบเหมือนกัน คือ การที่คนที่เรารักต้องถึงแก่กรรมลง เราคิดถึงเขามากทุกวันต้องพูดกับเขาหน้ารูปถ่ายบ้าง ตามที่เราเคยอยู่ร่วมกันมาบ้าง โดยพูดทุกวันเหมือนกับที่เขายังมีชีวิตอยู่ หรือบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรขอให้ไปดีทำนองนี้ ที่อยากทราบมากๆก็คือ การที่เราพูดไปอย่างนั้นอยากทราบว่า คนที่เรารักที่ตายไปนั้นการที่เราพูดกับเขาอย่างนั้น อยากเรียนถามว่า เขาจะรับรู้ ถามเรื่องการรับรู้เท่านั้นว่าเขาจะรับรู้สิ่งที่เราพูดหรือไม่ ไม่ได้ถามที่หมายถึงการพูดโต้ตอบกันเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว กราบย้ำคำถามอีกครั้งว่าผู้ตายที่เราพูดด้วยกับเขาเขาจะรับรู้ในสิ่งที่เราพูดหรือไม่ ข้าพเจ้าอยากได้คำตอบที่เข้าใจง่ายๆ ได้โปรดกรุณาเมตตาตอบแบบเข้าใจง่ายๆให้ด้วยเพราะข้าพเจ้าไม่รู้มากถึงคำพระที่ยากๆเพราะจบเพียงแค่ชั้นประถมแต่ก็สนใจอยากเรียนรู้ธรรมะ หวังว่าคงได้รับเมตตาตอบให้ ขออนุโมทนาในคำตอบล่วงหน้าเป็นย่างสูง   
ที่รู้ก็มี ที่ไม่รู้ก็มี

ที่รู้ ได้แก่ ผู้ที่ตายแล้วเกิดเป็น เทวดา พรหม

ที่ไม่รู้ ได้แก่ ผู้ที่ตายแล้วเกิดเป็น มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย สัตว์นรก

สัตว์ทุกหมู่เหล่า ตายแล้วเกิดทันที แต่จะเกิดเป็นอะไร ก็อีกเรื่องหนึ่ง

*****************************************************

ข้าพเจ้า ตอบตามสติปัญญาอันมีอยู่น้อยนิด

ผิดถูกประการใด ขอผู้รู้โปรดชี้แนะด้วย ... สาธุ สาธุ


• ฮูลาฮูปเครื่องออกกายรักษาระยะห่างทางสังคม

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• "เหมือนดื่มยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• เมื่อประจักษ์ชัดด้วยตนเองว่าความสงบจากความคิดให้ความสุขอันเลิศเพียงใด เราก็จะกล้าละวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดทั้งปวง

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย