อภัยทาน...มีระดับมั้ย??????

   

     ถูกด่าว่าด้วยวาจาหยาบๆอยู่ประจำก็อภัยเขาไป....
     ต่อมาถูกกลั่นแกล้งเพื่อให้ทนอยู่ไม่ได้...ด้วยต้องการให้ออกจากบ้านนี้ไปเอง
แต่ก็ยังทนได้ ที่ยังด้านอยู่เพราะสามีห้ามไว้ถ้าออกไปก็เหมือนไม่เชื่อฟัง ไม่ให้เกรียติเขา
     และต่อมายื่นข้อเสนอว่าให้เซ็นชื่อว่าไม่ต้องการบ้านนี้...
ถ้าเ็ซ็นแล้วเรื่องจะจบหรือ?ในเมื่อทุกวันนี้คอยหาเรื่องเรา แต่ไม่เคยมีเรื่องหรอกเพราะเราเป็นฝ่ายหลีกก่อนเสมอ....ที่ไม่เซ็นไม่คิดว่าอยากได้หรอกคะแต่มีความจำเป็นต้องอยู่อีกสองปี
     สามีบอกกะลูกสะใภ้ว่าถ้าไม่พอใจให้ออกไป..สามีไม่ชอบใจเขาใช้วาจาหยาบด่าว่าสามีไม่มีเด็กผู้ใหญ่แม้กับสามีผู้เป็นเจ้าของบ้าน....บ้านนี้เริ่มวุ่นวายเมื่อมีคนนี้เข้ามาอยู่... เขามองเราเป็นศัตรูพร้อมจะทะเลาะทุกเมื่อสามีบอกให้เราระวังตัว...บ้านนี้เคยมีสมาชิกเพียงสามอยู่อย่างสงบก็เปลี่ยนไป
           ตกอยู่ในสภาพนี้จะแก้ไขอย่างไรละคะ....เรียนถามกัลยาณมิตรขอคำแนะนำคะ
ในเมื่อการปฏฺบัติทางธรรมก็ยังละตัวตนไม่ได้เลย...ยังมีเขามีเรา..ยังมีเด็กมีผ้ใหญ่ฯ• "โปรดเปรตที่ภูหล่มขุม" (หลวงปู่ไม อินทสิริ)

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• นั่งสมาธิ 488 ได้ลึกขึ้น กับเพลง Canon in D

• ๑.ปางประสูติ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย