มีคนมายืมเง

     

ถ้ามีคนมายืมเงินเราไปใช้ ทั้ง ๆ ที่เราไม่ค่อยจะมีเงิน ทำให้เราลำบาก แล้วไม่คืน อย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนเรารึเปล่า และจะส่งผลไปถึงชาติภพหน้ารึเปล่าคะ
เป็นบาปของผู้ที่โกง มีผลเป็นอกุศลเพราะล่วงศีลข้อ 2 คือการลักขโมย ผลโดยตรงคือตกนรก เศษกรรมที่ที่เหลือ ทำให้เกิดมายากจน ถูกโกง ถูกปล้น หรือทรัพย์ฉิบหายด้วยภัยพิบัติต่างๆมีน้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุพัดเป็นต้น


คำตอบนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวนะครับ คุณภัทร

*************************************

ถ้ามีคนมายืมเงินเราไปใช้ ทั้ง ๆ ที่เราไม่ค่อยจะมีเงิน ทำให้เราลำบาก แล้วไม่คืน อย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนเรารึเปล่า ...............
เปล่าเลยครับ ....คุณนั่นแหละ ที่เบียดเบียนตัวเอง ทำตัวเองให้เดือดร้อน ทั้งๆที่ไม่มีเงินอยู่แล้วยังจะให้เขายืมอีก .......... หากอยากจะโต้ตอบว่า .... ก็เขาอุตส่าห์มายืมเราจะแล้งน้ำใจได้อย่างไร ............... ได้ครับ เชิญโต้ตอบด้วยวาทะนี้ได้ .... แต่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว คุณจะมาตั้งกระทู้ถามไว้ทำไมกัน ? คุณอยากให้เขายืมเงินไปเองมิใช่หรือ จะมาบ่นทำไม ?

อาจฟังดูรุนแรง .... แต่ความจริงก็คือความจริงนะครับคุณภัทรเจ้าคะ

ใน อฏฺฐปริกฺขารวณฺณนา พระอรรถกถาจารย์ได้อธิบายเรื่องการให้ทานดังนี้ค่ะ


ก็ผู้ใดบริโภคของอร่อยด้วยตนเอง ให้ของไม่อร่อยแก่ผู้อื่น
ผู้นั้นจัดว่าเป็นทาสแห่งไทยธรรมกล่าวคือทานให้

ผู้ใดบริโภคสิ่งใดด้วยตนเอง ก็ให้สิ่งนั้นนั่นแหละผู้นั้นจัดว่าเป็นสหายให้


ส่วนผู้ใดตนเองยังชีพด้วยอาการตามมีตามเกิด แต่ให้ของอร่อยแก่ผู้อื่น
ผู้นั้นจัดว่าเป็นนาย คือเป็นเจ้าของผู้ยิ่งใหญ่ให้


ุคุณภัทร มีความเมตตา ให้เขาแล้ว
ขณะนั้นยินดีในกุศลที่เราช่วยเหลือเขา ..... จิตเป็นกุศลแล้วเจ้าค่ะ


ส่วนเขาที่ยังไม่ใช้เรา อาจจะเป็นเพราะความจำเป็นบางประการ
หรีอจะตั้งใจไม่คืน..... จะคิดให้เกิดจิตเป็นอกุศลทำไมล่ะคะ

ขออนุโมทนาด้วยเจ้าค่ะ

เปลี่ยนความคิดนะคะ จิตจะได้เป็นกุศล เหมือนดวงที่คุณภัทรช่วยเขาน่ะค่ะ

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ          

ตอบตามคามคิดของตนเอง กับ ตอบตามพระไตรปิฎก
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจริงๆเลย
ลองคิดดูซิครับถ้าท่านหิ่งห้อยน้อยไม่มาตอบ
ผู้ตั้งกระทู้จะเลยเถิดไปถึงไหน
น่าชื่นใจจริงๆครับ

สาธุด้วยครับ


ก่อนกระทำสิ่งใดให้มีสติ..สติ...
การให้ยืมสิ่งใดก็ตาม..ผลมีสอง..
1.ได้คืน..2.สูญโญ
ทั้งสองกรณีถ้า..จิต..ของคุณยินดี..ที่ยังจะให้ยืม..กุศล..ย่อมเกิด
ในกรณี..สูญโญ..คุณเสียดาย..จิตคุณเศร้าหมอง..จิตย่อมไม่เกิดกุศล..ไม่เกิดบุญเลย
โปรดพิจารณา..ๆ..ๆ.."บุญ-กุศล"..ไม่เกิดขึ้นเสมอไป..หากการกระทำใดทำให้..จิตเศร้าหมอง..สติ..ๆ..ๆ..ๆ..ๆอนุโมทนา ครับ


คุณได้ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้ช่วงเวลาหนึ่ง หากไม่ได้สิ่งนั้นคืนก็คิดซะว่าทำบุญค่ะ คนที่ไม่มีใจคืน ยิ่งทวงก็ชวนเหตุแห่งการทะเลาะค่ะ


เหมือนกันโดนยืมตอนนั้นก็ใจอ่อน สงสาร ก็เงินในกระเป๋าเราถ้าไม่ให้เขาจะทำอะไรได้และคิดซะว่าชาติที่แล้วเราติดค้างเขาไว้ แต่ถ้าก่อหนี้กันชาตินี้ก็ขออโหสิไม่ทวงคืน ไม่โกรธและไม่เสียดาย ตอนนี้ก็ใช้หนี้ไปเดี๋ยวก็หมด


 3,838 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย