มีคนมายืมเง

     

ถ้ามีคนมายืมเงินเราไปใช้ ทั้ง ๆ ที่เราไม่ค่อยจะมีเงิน ทำให้เราลำบาก แล้วไม่คืน อย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนเรารึเปล่า และจะส่งผลไปถึงชาติภพหน้ารึเปล่าคะ   
เป็นบาปของผู้ที่โกง มีผลเป็นอกุศลเพราะล่วงศีลข้อ 2 คือการลักขโมย ผลโดยตรงคือตกนรก เศษกรรมที่ที่เหลือ ทำให้เกิดมายากจน ถูกโกง ถูกปล้น หรือทรัพย์ฉิบหายด้วยภัยพิบัติต่างๆมีน้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุพัดเป็นต้น


• ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก

• สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน

• "กามทั้งหลาย เหมือนหอกดาบ อสรพิษ" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

• พ่อลองใจลูกสาว (ปัณณิกชาดก)

• บริษัทห้ามพนักงานนำเนื้อสัตว์ เข้าภายในบริษัทในช่วงกินเจ

• วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย