อยากได้รายละเอียดของการตายของแต่ละคนจากคำถามที่ 0868

     

ขอเมตตาอีกสักครั้งเถิด อยากให้อธิบายเกี่ยวกับความตายของทั้ง 3 กรณีจากคำถามที่ 0868 อีกครั้ง โดยอธิบายของแต่ละคนว่าที่เป็นไปได้ทที่เป็นสาเหตุแห่งการตายและใครมีบุญมีกรรมมากกว่ากัน ที่อธิบายผ่านไปแล้วนั้นก็พอเข้าใจบ้างแต่ไม่ลึกซึ้ง พูดตรงๆ คือ กระผมเป็นมีความรู้เรื่องพระเรื่องเจ้า เรื่องเวรเรื่องกรรมน้อยมากจึงเข้าใจยาก แต่ก็สนใจอยากรู้ ขอได้โปรดอธิบายเป็นภาษาที่ง่ายๆคนความรู้น้อยอย่างกระผมจะได้เข้าใจ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่รบกวนมากเหลือเกิน   
1.นาย ก. ป่วยนานเป็นปีสองปีต้องทรมานทั้งญาติและนาย ก. ต้องนอนซมอยู่อย่างนั้นเป็นปีสองปีถึงตาย

ทำอกุศลกรรมประเภททำลายชีวิตผู้อื่นเป็นเหตุให้ต้องเกิดมามีโรคภัยตัดรอนชีวิต

2. นาย ข. ไม่ป่วยไม่ไข้ วันนี้ยังพูดเล่นกับลูกๆหลานๆ พอรุ่งเช้าญาติเรียกไปทานข้าว
ไม่ทราบว่านายข ตายอายุเท่าไร ถ้าตายเมื่ออายุยังไม่ถึง 75ปี ก็แสดงว่าตายเพราะสิ้นกรรม การที่ตายเมื่อยังไม่ถึงวัยอันควรเป็นเพราะกรรมฝ่ายกุศลที่ส่งให้เขาเกิดมา เป็นคนนั้นหมดไปเหมือนคำพูดที่ว่า สิ้นบุญหรือหมดบุญนั่นแหละ

3. ค. ก็ไม่สบายมีอาการปวดท้อง แต่อาการไม่ถึงหนักพูดคุยได้สบาย
ถ้าตายก่อนอายุ 75ปี แสดงว่าถูกอกุศลกรรมตัดรอน เป็นเศษของกรรมชั่วที่ทำไว้คือฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ ส่วน ที่นายค ตายด้วยอาการสงบอาจเกิดการที่จิตก่อนตายเป็นไปกับกุศลหรือบางที่อาจถูกครอบ งำด้วยโรคที่ทำให้ดูคล้ายๆสงบ แต่สภาพจิตเป็นโมหะอันเป็นอกุศล ดังนั้นภพหน้าคือเดรัจฉานเป็นที่ไปครับ

ดังได้กล่าวไว้แต่ต้นว่าเราไม่สามารถบอกได้แน่แท้ว่าใครตายเพราะ กรรมใดเพราะเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีมากมาย ที่ตอบมานั้นวิเคราะห์ตามหลักการที่ค่อนข้างหยาบ โปรดใช้วิจารณญานในการรับข้อมูล หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์ในทางธรรมไม่มากก็น้อย ขอความเจริญในธรรมอันเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์พึงบังเกิดแก่ท่านเทอญ


• ต้นไม้ สวน และป่า

• ๓๒.ปางประทานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทปาติโมกข์

• หลวงตาม้าสวดจักรพรรดิองค์เดียว

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร

• "รักษาศีลแบบทาสของกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย