ชีวิตหลังความตาย

     

หากตายโดยหมดกรรมแล้ว วิญญาณจะไปไหน?   
1. สุคติ
2. ทุคติ

ทางใดทางหนึ่ง....................อยู่ที่ว่ากรรมใหม่ที่ได้ทำในชาตินี้เป็นอย่างไร อีกทั้งขณะที่จิตดับ สภาวะของจิตเป็นอย่างไร .... ถ้าเศร้าหมอง ก็ไปทุคติก่อน ....ถ้าไม่เศร้าหมองก็หวังสุคติได้....ก็เท่านี้แหละครับ


• "ศีลเครื่องมือปราบกิเลสขั้นหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ๑๗.ปางเรือนแก้ว

• "ทำสมาธิ อย่าทำด้วยความอยาก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ละเว้นจากบาป

• กระต่ายตื่นตูม ( ทุททุภายชาดก )

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย