พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ภาษไทย

     

ผมเห็นมีผู้สอบถามเรื่องพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ภาษาไทย ในขณะนี้จะซื้อได้ที่ใด ราคาเท่าใด จึงได้ไปค้นรวบรวมมา ถ้าท่านใดมีข้อเพิ่มเติม กรุณา ช่วยเพิ่มให้ด้วย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจ

ตอนนี้มีหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทยพิมพ์ 4 ฉบับที่พิมพ์ครบแบบไม่ได้ย่อความคือ

1.พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏ 91 เล่มทั้งชุด16,961.75 บาท แยกเล่มถ้ามีรวม 19,955.- บาท
2.พระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษามหาเถระสมาคมที่วัดเทวราชกุญชร 15000 บ 45 เล่ม
3.พระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระเกียรติฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 พรรษา และสมเด็จพระราชินีพระชนม์พรรษา 60 พรรษามหาจุฬาฯ 15000 บ. 45 เล่มแต่พิมพ์ใหม่เสร็จ ธค 51
4.ส. ธรรมภักดี 20000 บาทมีทั้งหมด 100 เล่ม รวมอรรถกถา

ข้อดี ข้อด้อย(ในความคิดของผม)

พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ ที่พิมพ์เสร็จแล้ว มี 45เล่ม เดิมสีเหลืองฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 พรรษา และ เล่มสีฟ้าเข้มสมเด็จพระราชินีพระชนม์พรรษา 60 พรรษา เล่มใหญ่มากขนาด A4 จึงทำให้หนัก ไม่สามารถถือแล้วนอนอ่านได้ แต่ข้อดีเหมาะสำหรับคนสายตาไม่ดี พิมพ์ตัวใหญ่ ช่องไฟห่าง อ่านสบายตา มีบทสรุปหรือกล่าวถึงที่มาของเนื้อหาในเล่มปะหน้าทุกเล่มให้รู้คร่าวๆว่าท่านกำลังจะอ่านอะไรในเล่ม ส่วนใหญ่สรุปได้ดี ข้อเสีย การแปลพระไตรปิฎกค่อนข้างสวิงสวาย และที่เป็นข้อเสียมากๆ คือ เลขข้อธรรมไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆทั้งในแผ่น CD ด้วย ทำให้เราอ่านแล้ว reference อาจไม่เหมือนชาวบ้านเขา ขณะนี้พิมพ์ใหม่เสร็จ ตค - ธค 51

พระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาเถระสมาคมก็เช่นกัน แต่เล่มเล็กกว่า(ใหญ่กว่าของมหามกุฏ)มี 45เล่ม ไม่มีบทนำ ใส่เลขข้อธรรมมากเกือบทุกย่อหนัา ถือแล้วนอนอ่านได้(ดูเลขข้อธรรมเหมีอนของ ฉบับมหาจุฬาฯ ตรงกัน)

พระไตรปิฎกของมหามกุฏ 91 เล่มอาจซื้อสะสมไปทีละเล่มได้ ต้องโทรไปถาม (มหาจุฬา ต้องซื้อเป็นชุด มีเหลือบ้างแยกเล่มขาย ต้องโทรไปถามแต่เป็นชุดหมดแล้ว) แปลเป็นแบบแผนดี เทียบกับภาษาบาลีง่าย แต่อ่านแล้วรู้ว่าใช้คนแปลเยอะมากเพราะสำนวนต่างกัน พิมพ์ตัวเล็ก โบราณ อ่านไม่ยาก แต่ถือนอนอ่านได้สบาย เนื้อหาข้างในมีการยกใจความสำคัญเป็นหัวข้อให้อ่านแล้วเข้าใจใจความสำคัญ แต่ไม่มีบทสรุปทั้งเล่ม มีอรรถกถา พึ่งพิมพ์ใหม่เสร็จเมื่อต้นปี 2551

พระไตรปิฎกของ ส. ธรรมภักดี เล่มใหญ่ขนาด A4 แต่บาง พิมพ์ตัวใหญ่ แปลแบบเทศนาเป็นกัณฑ์ๆไป มีเนื้อหา อรรถกถา บรรยายธรรม ไม่มีเลขข้อธรรมเลย สำนวนแบบพระขึ้นเทศน์ อ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง ต้องซื้อเป็นชุด

มหาจุฬาฯออก พระไตรปิฎกฉบ้บแก่นธรรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนม์พรรษา 80 พรรษา 6 เล่ม 3300 บาท เป็นการย่อเนื้อหาทั้งหมด ใจตวามคล้ายกับบทนำของ 45เล่มใหญ่ เล่มเกือบเท่าเล่มใหญ่ขนาด A4หนาเกือบ 800 หน้าหรือกว่า หน้ก ไม่สามารถถือแล้วนอนอ่านได้

พระไตรปิฎกฉบ้บประชาชน อ.สุชีพ ปุญญานุภาพก็ใช้ได้ เป็นการย่อเนื้อหาทั้งหมดแต่เล่มใหญ่มากขนาดA4พิมพ์ตัวเล็กมาก แต่ราคาถูก คือ 500-600 บาท กรมศาสนาพิมพ์แจก 25,000 ชุดเมื่อปี 2550 เป็น 3 เล่มแยกพระวินัย - พระสูตร - พระอภิธรรมขนาด A4ตัวหนังสือใหญ่อ่านชัดแต่แจกหมดในเวลารวดเร็ว

หนังสือชุด พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา 1 ชุด มี 18 เล่ม ๑๑,๐๐๐ .๐๐ บาท ประกอบด้วย- พระวินัยปิฎก 4 เล่มจบ- พระสุตตันตปิฎก 12 เล่มจบ- พระอภิธรรมปิฎก 2 เล่มจบโดย อ.อุทัย บุญเย็น

ที่คงที่คือพระไตรปิฎกภาษาบาลี แต่ถ้าไม่รู้ภาษาบาลีดีพอก็คงไม่รู้เรื่อง

แนะว่าถ้ามี computer CD พระไตรปิฎก 3 ฉบับ เวลานี้มี PDF 91 เล่มมีอรรถกถา Word Doc 45 เล่ม ไม่มีอรรถกถา Text File 45เล่ม ไม่มีอรรถกถา เชื่อถือได้มากกว่าของทุกอันเว้น ของมหามกุฏ หรือเข้าไปที่ http://84000.org// แต่ถ้าคิดจะพิมพ์จาก CD เปํนเล่มไปซื้อเอาอาจจะถูกและทนกว่า

ขออนุโมทนาครับ   
ขณะนี้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏ 91 เล่มทั้งชุดโดยตรวจชำระใหม่ พิมพ์เสร็จต้นปีนี้เอง ราคา 25,000 บาท สนใจรายละเอียดดูได้ที่ http://mahamakuta.inet.co.th/T-BOOK/Pali%20Text%20Society(2).html


• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์

• รู้ทันความปรุงแต่งของจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ก.พ. 2565

• อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก

• เก้าอี้พลาสติกราคาส่ง

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย