การทำสมาธิของกระผมถูกต้องหรือไม่ครับ

     

กระผมเองไม่มีเวลาไปวัดกับเขา หากวันไหนหรือคืนไหนที่กระผมพอมีเวลากระผมมักจะหาที่เงียบๆหรือในห้องนอนของกระผมเป็นที่นั่งสมาธิตามที่กระผมเข้าใจเอาเอง โดยกระผมจะหามุมเงียบๆนั่งตามท่าทางอย่างไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นท่าสบายของกระผม แล้วกระผมจะนั่งทำใจให้สงบไม่ให้ใจวอกแวกคิดไปอย่างอื่น พยายามกำหนดอยู่ที่ลมหายใจหรือที่ใดที่หนึ่ง หากความคิดมันไปที่อื่นก็จะพยายามดึงมันกลับคืนมาที่เดิม กระผมพยายามทำอย่างนี้ทุกครั้งหากมีเวลา การกระทำของกระผมเรียกว่าเป็นการทำสมาธิใช่หรือไม่และทำถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องขอได้โปรดช่วยแนะนำการทำสมาธิอย่างง่ายๆให้ด้วยอยากฝึกทำสมาธิครับ ขอขอบคูณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ   
การกระทำของกระผมเรียกว่าเป็นการทำสมาธิใช่หรือไม่และทำถูกต้องหรือไม่

ใช่ครับ .... ถูกต้องครับ.... ทำอยู่แค่นั้นแหละครับ .... วอกแวกเมื่อไหร่ก็ดึงมันกลับมาครับ เมื่อนานๆไปสมาธิแก่กล้า...ความวอกแวกก็จะน้อยลงไปเองครับ


• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• การพัฒนาทักษะการดูเกิด-ดับ || การอบรมจิตเพื่อความรู้แจ้ง - พระอาจารย์ต้น_16092020

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย